Phòng Hộ tịch - Quốc tịch Phòng Hộ tịch - Quốc tịch

Triển Khai Thực Hiện Thí Điểm Khai Thác, Sử Dụng Dữ Liệu Số Hóa Sổ Hộ Tịch Thành Phố Hồ Chí Minh

Ngày 31/5/2022, Ủy ban nhân dân thành phố đã có Công văn số 1773/UBND-NCPC đồng ý với đề xuất của Sở Tư pháp về triển khai thực hiện thí điểm khai thác, sử dụng Dữ liệu số hóa sổ hộ tịch Thành phố Hồ Chí Minh.

Từ ngày 15/6, Thành phố thực hiện cấp bản sao trích lục kết hôn, bản sao Giấy khai sinh, bản sao trích lục khai tử và bản sao trích lục đăng ký nhận cha, mẹ, con từ Dữ liệu số hóa sổ hộ tịch tại Kho dữ liệu dùng chung Thành phố cho cá nhân, không phụ thuộc vào nơi đã đăng ký, nơi lưu trữ sổ hộ tịch và nơi cư trú của người yêu cầu. Việc này tạo thuận lợi cho người dân, cho cán bộ hộ tịch trong thực hiện thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch. Đây là bước quan trọng để Thành phố thực hiện việc cấp bản điện tử Giấy tờ hộ tịch theo Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến, đồng thời là cơ sở để mở rộng việc ứng dụng khai thác, sử dụng dữ liệu số hóa sổ hộ tịch trong việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm giấy tờ phải nộp, giảm thời gian giải quyết hồ sơ, giảm đi lại cho người dân.

Để triển khai được quy định về cấp bản sao giấy tờ hộ tịch cho người dân không phụ thuộc vào nơi cư trú, nơi đăng ký hoặc nơi lưu giữ sổ hộ tịch giấy thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn thành giai đoạn 1 công tác số hóa sổ hộ tịch, đây là một trong các nội dung thuộc Kế hoạch xây dựng các cơ sở dữ liệu nền tảng cho Kho dữ liệu dùng chung của thành phố, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm thuộc Chương trình Chuyển đổi số của Thành phố, kết hợp xây dựng ứng dụng khai thác, phục vụ cho chính quyền, người dân và doanh nghiệp; đồng thời kết nối, quản lý, khai thác với Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc do Bộ Tư pháp quản lý theo quy định của Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến.

Thực hiện Kế hoạch nói trên, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân quận huyện và Thành phố Thủ Đức đã tổ chức thực hiện số hóa sổ hộ tịch hiện đang lưu trữ tại Kho dữ liệu dùng chung của Thành phố và được đồng bộ với Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch của Bộ Tư pháp. Đến nay đã hoàn thành việc số hóa 4 loại sổ: sổ đăng ký kết hôn, sổ đăng ký khai sinh, sổ đăng ký khai tử và sổ đăng ký nhận cha, mẹ, con, với tổng số trên 12,8 triệu hồ sơ./.

Phòng Hộ tịch - Quốc tịch.

danh mục

Cấu hình

SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+028) 3829 7052 - Fax: (+848) 3824 3155 - Email: stp@tphcm.gov.vn
Website: www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

Thời gian làm việc:

- Thứ 2 - thứ 6: Sáng: từ 07h30 đến 11h30, Chiều: từ 13h00 đến 17h00.
- Thứ 7: Sáng: từ 07h30 đến 11h30.