Hướng dẫn nghiệp vụ Hướng dẫn nghiệp vụ

« Quay lại

Công bố danh sách giám định viên tư pháp, tổ chức giám định tư pháp công lập, tổ chức giám định tư pháp ngoài công lập, người giám định tư pháp theo vụ việc và tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tại Công văn số 11982/VP-PCNC ngày 09/12/2015 về việc giao Giám đốc Sở Tư pháp thực hiện việc lập, đăng tải trên cổng thông tin điện tử danh sách giám định viên tư pháp, tổ chức giám định tư pháp công lập và ngoài công lập; rà soát, lựa chọn, lập, công bố và đăng tải trên cổng thông tin điện tử danh sách người giám định tư pháp và tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc, Sở Tư pháp đã ban hành Quyết định số 663/QĐ-STP-BTTP ngày 22 tháng 12 năm 2017 công bố danh sách giám định viên tư pháp, tổ chức giám định tư pháp công lập, tổ chức giám định tư pháp ngoài công lập, người giám định tư pháp theo vụ việc và tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Đính kèm Quyết định số 663/QĐ-STP-BTTP ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Sở Tư pháp

Danh sách giám định viên.

danh mục

Cấu hình

SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+028) 3829 7052 - Fax: (+848) 3824 3155 - Email: stp@tphcm.gov.vn
Website: www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

Thời gian làm việc:

- Thứ 2 - thứ 6: Sáng: từ 07h30 đến 11h30, Chiều: từ 13h00 đến 17h00.
- Thứ 7: Sáng: từ 07h30 đến 11h30.