« Back

Văn bản trao đổi một số khó khăn, vướng mắc trong xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật

+ Công văn số 103/QLXLVPHC&TDTHPL-XLVPHC ngày 16/03/2016.

+ Công văn số 2659/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 10/8/2016 của Bộ Tư pháp.

+ Công văn số 7446/STP-THPL ngày 12/9/2016 của Sở Tư pháp.

Cấu hình

SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+028) 3829 7052 - Fax: (+848) 3824 3155 - Email: stp@tphcm.gov.vn
Website: www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

Thời gian làm việc:

- Thứ 2 - thứ 6: Sáng: từ 07h30 đến 11h30, Chiều: từ 13h00 đến 17h00.
- Thứ 7: Sáng: từ 07h30 đến 11h30.