« Back

Thông báo về việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực Trợ giúp pháp lý

 Thực hiện theo quy định của Thông tư số 20/2013/TT-BTP ngày 03 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về công tác thống kê của Ngành Tư pháp, ngày 20 tháng 10 năm 2015, Sở Tư pháp ban hành công văn số 5632/STP-BTTP về việc thực hiện chế độ báo cáo về tổ chức hoạt động trợ giúp pháp lý. Sở Tư pháp xin thông báođể Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước và các Tổ chức đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý thực hiện.

 

        Thông tin đính kèm :

 

       - Công văn số 5632/STP-BTP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Sở Tư pháp.

       - Mẫu số 24a, 25a áp dụng cho Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước.

       - Mẫu số 24b, 25b áp dụng cho Tổ chức đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý

       - Mẫu số 26b, áp dụng cho Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước và cho Tổ chức đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý 

Cấu hình

SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+028) 3829 7052 - Fax: (+848) 3824 3155 - Email: stp@tphcm.gov.vn
Website: www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

Thời gian làm việc:

- Thứ 2 - thứ 6: Sáng: từ 07h30 đến 11h30, Chiều: từ 13h00 đến 17h00.
- Thứ 7: Sáng: từ 07h30 đến 11h30.