« Back

Bộ Tư pháp hướng dẫn việc đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản.

Ngày 31 tháng 8 năm 2015, Cục Bổ trợ tư pháp – Bộ Tư pháp ban hành Công văn số 731/BTTP-ĐGTS về việc đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với Công ty luật TNHH một thành viên và việc thành lập doanh nghiệp có hai chức năng hành nghề luật sư và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản.

Sở Tư pháp thông báo để các đơn vị, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực liên quan nắm bắt thông tin.

Công văn số 731/BTTP-ĐGTS

 

 

Cấu hình

SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+028) 3829 7052 - Fax: (+848) 3824 3155 - Email: stp@tphcm.gov.vn
Website: www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

Thời gian làm việc:

- Thứ 2 - thứ 6: Sáng: từ 07h30 đến 11h30, Chiều: từ 13h00 đến 17h00.
- Thứ 7: Sáng: từ 07h30 đến 11h30.