« Back

Thông tin các phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng đã bị thu hồi, hủy bỏ hiệu lực Quyết định công nhận.

 Ngày 21 tháng 8 năm 2015, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Công văn số 9494/SXD-VLXD về việc thông tin các phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng đã bị thu hồi, hủy bỏ hiệu lực Quyết định công nhận. Theo đó, 10 phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng đã bị Bộ Xây dựng thu hồi và hủy bỏ hiệu lực Quyết định công nhận theo Quyết định số 438/QĐ-BXD ngày 29 tháng 7 năm 2015 của Bộ Xây dựng.

Sở Tư pháp thông báo để các đơn vị, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực xây dựng nắm bắt thông tin.

Công văn số 9494/SXD-VLXD.

Cấu hình

SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+028) 3829 7052 - Fax: (+848) 3824 3155 - Email: stp@tphcm.gov.vn
Website: www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

Thời gian làm việc:

- Thứ 2 - thứ 6: Sáng: từ 07h30 đến 11h30, Chiều: từ 13h00 đến 17h00.
- Thứ 7: Sáng: từ 07h30 đến 11h30.