« Back

Quyết Định số 466/QĐ-STP về việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015 tại Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 30/12/2014, Giám đốc Sở đã ban hành Quyết Định số 466/QĐ-STP về ban hành Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính, kiểm soát thù tục hành chính năm 2015 tại Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh.

+ Quyết định số 446/QĐ-STP.

Cấu hình

SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+028) 3829 7052 - Fax: (+848) 3824 3155 - Email: stp@tphcm.gov.vn
Website: www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

Thời gian làm việc:

- Thứ 2 - thứ 6: Sáng: từ 07h30 đến 11h30, Chiều: từ 13h00 đến 17h00.
- Thứ 7: Sáng: từ 07h30 đến 11h30.