Hướng dẫn nghiệp vụ Hướng dẫn nghiệp vụ

« Quay lại

Công văn số 251/QLXLVPHC&TDTHPL-CSDL ngày 09/5/2019 của Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và Theo dõi thi hành pháp luật hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Nội dung: Công văn số 251/QLXLVPHC&TDTHPL-CSDL ngày 09/5/2019 của Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và Theo dõi thi hành pháp luật hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật

danh mục

Cấu hình

SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+028) 3829 7052 - Fax: (+848) 3824 3155 - Email: stp@tphcm.gov.vn
Website: www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

Thời gian làm việc:

- Thứ 2 - thứ 6: Sáng: từ 07h30 đến 11h30, Chiều: từ 13h00 đến 17h00.
- Thứ 7: Sáng: từ 07h30 đến 11h30.