Hướng dẫn nghiệp vụ Hướng dẫn nghiệp vụ

« Quay lại

Công văn số 542/STP-THPL ngày 23/01/2019 của Sở Tư pháp về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường nhà nước năm 2019.

Đính kèm: Công văn số 542/STP-THPL ngày 23/01/2019 của Sở Tư pháp về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường nhà nước năm 2019.

danh mục

Cấu hình

SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+028) 3829 7052 - Fax: (+848) 3824 3155 - Email: stp@tphcm.gov.vn
Website: www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

Thời gian làm việc:

- Thứ 2 - thứ 6: Sáng: từ 07h30 đến 11h30, Chiều: từ 13h00 đến 17h00.
- Thứ 7: Sáng: từ 07h30 đến 11h30.