Hướng dẫn nghiệp vụ Hướng dẫn nghiệp vụ

« Quay lại

Công văn số 256/UBND-NCPC ngày 23/01/2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc xác định lĩnh vực trọng tâm theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Đính kèm: Công văn số 256/UBND-NCPC ngày 23/01/2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc xác định lĩnh vực trọng tâm theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

danh mục

Cấu hình

SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+028) 3829 7052 - Fax: (+848) 3824 3155 - Email: stp@tphcm.gov.vn
Website: www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

Thời gian làm việc:

- Thứ 2 - thứ 6: Sáng: từ 07h30 đến 11h30, Chiều: từ 13h00 đến 17h00.
- Thứ 7: Sáng: từ 07h30 đến 11h30.