Hướng dẫn nghiệp vụ Hướng dẫn nghiệp vụ

« Quay lại

Quyết định số 337/QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019.

Đính kèm: Quyết định số 337/QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019.

danh mục

Cấu hình

SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+028) 3829 7052 - Fax: (+848) 3824 3155 - Email: stp@tphcm.gov.vn
Website: www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

Thời gian làm việc:

- Thứ 2 - thứ 6: Sáng: từ 07h30 đến 11h30, Chiều: từ 13h00 đến 17h00.
- Thứ 7: Sáng: từ 07h30 đến 11h30.