Hướng dẫn nghiệp vụ Hướng dẫn nghiệp vụ

« Quay lại

Quyết định số 5682/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Đính kèm: Quyết định số 5682/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

danh mục

Cấu hình

SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+028) 3829 7052 - Fax: (+848) 3824 3155 - Email: stp@tphcm.gov.vn
Website: www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

Thời gian làm việc:

- Thứ 2 - thứ 6: Sáng: từ 07h30 đến 11h30, Chiều: từ 13h00 đến 17h00.
- Thứ 7: Sáng: từ 07h30 đến 11h30.