Hoạt động các phòng chuyên môn Hoạt động các phòng chuyên môn

 • Tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

  Cập nhật ngày

  Ngày 21  tháng  02  năm 201 9, Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND về ban hành quy chế tuyển dụng công chức phường, xã,...
 • Quy định về xác định mức độ khuyết tật

  Cập nhật ngày

  Ngày 02  tháng  01  năm 201 9, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do...
 • Giới thiệu về đề án văn hóa công vụ

  Cập nhật ngày

  Ngày 27  tháng  12  năm 201 8, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1847/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ với mục tiêu nâng cao...
 • Sửa đổi Quy định về đăng ký nuôi con nuôi

  Cập nhật ngày

  Ngày 05  tháng  3  năm 201 9, Chính phủ ban hành Nghị định số 24/2019/NĐ-CP s ửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số  19/2011/NĐ-CP...
 • Quận 6 tổ chức Hội nghị tuyên truyền Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ

  Cập nhật ngày

  Ngày 12/3/2019, Ủy ban nhân dân  Quận 6 tổ chức Hội nghị tuyên truyền Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17-9-2018 của Chính phủ quy định về xét tặng các danh hiệu "Gia đình văn hóa", "Ấp văn...
 • Huyện Nhà Bè tổ chức hội nghị tổng kết công phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở năm 2018

  Cập nhật ngày

  Ngày 13 tháng 03 năm 2019, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục p háp luật huyện Nhà Bè tổ chức hội nghị tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở năm 2018 và triển...
 • Một số quy định mới về tuyển dụng công chức cấp xã

  Cập nhật ngày

  Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND ngày 21/02/2019 về Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức phường, xã, thị trấn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. ...
 • Giới thiệu một số quy định pháp luật về quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

  Cập nhật ngày

    Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ ngày 20 tháng 6 năm 201 7;   Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 1 1 năm 201 3 của...
 • Quận Tân Bình tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Tố cáo năm 2018 và Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020

  Cập nhật ngày

  N gày 06 tháng 3 năm 201 9 , tại Hội trường Trung tâm hành  chính q uận Tân Bình, Phòng Tư pháp phối hợp với Thanh tra quận, Văn phòng HĐND&UBND quận...
 • Quận Tân Phú thực hiện xã hội hóa công tác phổ biến giáo dục pháp luật

  Cập nhật ngày

  Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện Đề án "Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý" giai đoạn 2018 – 2021. Ngày 04/3/2019 tại Trường THCS Lê Anh Xuân, Phòng Tư pháp quận...
 • Hiển thị 1 - 10 of 433 kết quả.
  10

  danh mục

  Cấu hình

  SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  Địa chỉ: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
  Điện thoại: (+028) 3829 7052 - Fax: (+848) 3824 3155 - Email: stp@tphcm.gov.vn
  Website: www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

  Thời gian làm việc:

  - Thứ 2 - thứ 6: Sáng: từ 07h30 đến 11h30, Chiều: từ 13h00 đến 17h00.
  - Thứ 7: Sáng: từ 07h30 đến 11h30.