Hoạt động chuyên môn Hoạt động chuyên môn

Tọa đàm “Thực trạng và nhu cầu phát triển nguồn nhân lực làm công tác tham mưu xây dựng pháp luật từ thực tiễn tại Thành phố Hồ Chí Minh”

Sáng ngày 19/10/2023, Viện Chiến lược và Khoa học pháp lý Bộ Tư pháp đã phối hợp Sở Tư pháp Thành phố tổ chức Tọa đàm "Thực trạng và nhu cầu phát triển nguồn nhân lực làm công tác tham mưu xây dựng pháp luật từ thực tiễn tại Thành phố Hồ Chí Minh" nhằm đánh giá toàn diện, khách quan về thực trạng nguồn nhân lực làm công tác tham mưu xây dựng pháp luật; thực trạng chính sách, pháp luật có liên quan; đề xuất nhu cầu và các nhiệm vụ, giải pháp khả thi để phát triển nguồn nhân lực làm công tác tham mưu xây dựng pháp luật trên địa bàn Thành phố trong thời gian tới.

        Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Phó Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu khai mạc Tọa đàm

Ông Nguyễn Văn Cương, Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học pháp lý Bộ Tư pháp phát biểu định hướng nội dung chính của Tọa đàm

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng được đẩy mạnh và mở rộng, đời sống kinh tế, xã hội biến đổi từng ngày, nhiều vấn đề pháp lý phức tạp đã, đang và sẽ đặt ra cần được giải quyết, đối với Thành phố Hồ Chí Minh, hiện nay đang trong bối cảnh Thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đặt ra nhiều cơ hội cũng như thách thức cho Thành phố, trong đó, Thành phố cần ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật quy định cụ thể các chính sách đặc thù liên quan đến nhiều lĩnh vực về đời sống, kinh tế, xã hội của Thành phố đảm bảo thi hành Nghị quyết số 98/2023/QH15 hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển của Thành phố, việc tổ chức Tọa đàm có nhiều ý nghĩa quan trọng, góp phần phát triển nguồn nhân lực làm công tác tham mưu xây dựng pháp luật trên địa bàn Thành phố trong thời gian tới, từ đó, nâng cao chất lượng công tác tham mưu xây dựng pháp luật của Thành phố

Tại Tọa đàm đã nhận được nhiều ý kiến của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thành phố chia sẽ thực trạng nguồn nhân lực làm công tác tham mưu xây dựng pháp luật, đồng thời trao đổi về các giải pháp khả thi để phát triển nguồn nhân lực làm công tác này tại đơn vị nói riêng và của Thành phố nói chung./.

Phòng Tổ chức

 

danh mục

Cấu hình

SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+028) 3829 7052 - Fax: (+848) 3824 3155 - Email: stp@tphcm.gov.vn
Website: www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

Thời gian làm việc:

- Thứ 2 - thứ 6: Sáng: từ 07h30 đến 11h30, Chiều: từ 13h00 đến 17h00.
- Thứ 7: Sáng: từ 07h30 đến 11h30.