Hoạt động chuyên môn Hoạt động chuyên môn

Video tuyên truyền một số quy định của pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Video tuyên truyền một số quy định của pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và trình tự, thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (đính kèm video)./.

danh mục

Cấu hình

SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+028) 3829 7052 - Fax: (+848) 3824 3155 - Email: stp@tphcm.gov.vn
Website: www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

Thời gian làm việc:

- Thứ 2 - thứ 6: Sáng: từ 07h30 đến 11h30, Chiều: từ 13h00 đến 17h00.
- Thứ 7: Sáng: từ 07h30 đến 11h30.