Hoạt động chuyên môn Hoạt động chuyên môn

Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh ban hành Chính sách chất lượng, Mục tiêu chất lượng năm 2021

Căn cứ Kế hoạch 642/KH-STP-VP ngày 26 tháng 02 năm 2021 triển khai duy trì áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2021 tại Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh, Tổ Công tác ISO đã tham mưu Ban Chỉ đạo ISO Sở ban hành Chính sách chất lượng, Mục tiêu chất lượng năm 2021.

Sở Tư pháp đã phổ biến Chính sách chất lượng, Mục tiêu chất lượng năm 2021 đến các phòng chuyên môn, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả để thực hiện cam kết và mục tiêu mà Sở đã đề ra, đồng thời thực hiện việc niêm yết tại trụ sở theo quy định.

danh mục

Cấu hình

Banner phai hết hạn.

SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+028) 3829 7052 - Fax: (+848) 3824 3155 - Email: stp@tphcm.gov.vn
Website: www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

Thời gian làm việc:

- Thứ 2 - thứ 6: Sáng: từ 07h30 đến 11h30, Chiều: từ 13h00 đến 17h00.
- Thứ 7: Sáng: từ 07h30 đến 11h30.