Hoạt động chuyên môn Hoạt động chuyên môn

Thu hồi, hủy bỏ Phiếu Lý lịch tư pháp

Qua công tác tiếp nhận và rà soát hồ sơ yêu cầu cấp cấp Phiếu Lý lịch tư pháp, Sở Tư pháp Thành phố thu hồi và hủy bỏ Phiếu Lý lịch tư pháp đã cấp đối với các Ông (Bà) có tên sau:

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Số công văn thu hồi, hủy bỏ

Ngày ban hành

1

Bùi Quốc Minh

20/01/1987

4112/STP-LLTP

08/08/2023

2

Lê Phước An

01/11/1988

4037/STP-LLTP

03/08/2023

3

Trần Gia Anh Đức

10/04/1981

3279/STP-LLTP

28/06/2023

4

Lý Ngọc Phú

07/03/1974

3948/STP-LLTP

31/07/2023

5

Hoàng Đình Sang

02/01/1991

3397/STP-LLTP

05/07/2023

6

Nguyễn Mạnh Hùng

09/11/1967

3496/STP-LLTP

10/07/2023

7

Chu Thế Dũng

01/12/1974

3607/STP-LLTP

14/07/2023

8

Cao Phạm Mạnh Cường

18/02/1966

3751/STP-LLTP

21/07/2023

 

(Đính kèm các công văn có liên quan)./.

danh mục

Cấu hình

SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+028) 3829 7052 - Fax: (+848) 3824 3155 - Email: stp@tphcm.gov.vn
Website: www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

Thời gian làm việc:

- Thứ 2 - thứ 6: Sáng: từ 07h30 đến 11h30, Chiều: từ 13h00 đến 17h00.
- Thứ 7: Sáng: từ 07h30 đến 11h30.