Hoạt động chuyên môn Hoạt động chuyên môn

Thông báo Danh sách các tổ chức hành nghề trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Đính kèm: Danh sách các tổ chức hành nghề trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh./.

danh mục

Cấu hình

SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+028) 3829 7052 - Fax: (+848) 3824 3155 - Email: stp@tphcm.gov.vn
Website: www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

Thời gian làm việc:

- Thứ 2 - thứ 6: Sáng: từ 07h30 đến 11h30, Chiều: từ 13h00 đến 17h00.
- Thứ 7: Sáng: từ 07h30 đến 11h30.