« Back

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật tháng 3 năm 2018.

(Ban hành từ ngày 01/3/2018 đến ngày 31/3/2018)

 

STT

SỐ KÝ HIỆU & NGÀY BAN HÀNH

TRÍCH YẾU NỘI DUNG

NGÀY HIỆU LỰC

VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG

 1.  

Nghị định số

27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng

15/4/2018

 1.  

Nghị định số

28/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018

Quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về một số biện pháp phát triển ngoại thương

01/3/2018

 1.  

Nghị định số

29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018

Quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân

05/3/2018

 1.  

Nghị định số

30/2018/NĐ-CP ngày 07/3/2018

Quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự

01/5/2018

 1.  

Nghị định số

31/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018

Quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa

08/3/2018

 1.  

Nghị định số

32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp

01/5/2018

 1.  

Nghị định số

34/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018

Về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

08/3/2018

 1.  

Nghị định số

37/2018/NĐ-CP ngày 10/3/2018

Quy định chi tiết thi hành các biện pháp giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự

10/3/2018

 1.  

Nghị định số

38/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018

Quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo

11/3/2018

 1.  

Nghị định số

39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018

Quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

11/3/2018

 1.  

Nghị định số

40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018

Về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp

02/5/2018

 1.  

Nghị định số

41/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập

01/5/2018

 1.  

Nghị định số

42/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018

Bãi bỏ một số Nghị định của Chính phủ trong lĩnh vực ngân hàng

01/7/2018

 1.  

Nghị định số

43/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018

Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải

12/3/2018

 1.  

Nghị định số

44/2018/NĐ-CP ngày 13/3/2018

Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không

13/3/2018

 1.  

Nghị định số

45/2018/NĐ-CP ngày 13/3/2018

Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa

13/3/2018

 1.  

Nghị định số

46/2018/NĐ-CP ngày 14/3/2018

Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia

14/3/2018

 1.  

Nghị định số

48/2018/NĐ-CP ngày 21/3/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số

10/2/2018

 1.  

Nghị định số

49/2018/NĐ-CP ngày 30/3/2018

Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp

15/5/2018

 1.  

Quyết định số

11/2018/QĐ-TTg ngày 01/3/2018

Ban hành Bảng phân loại tiêu dùng theo mục đích của hộ gia đình Việt Nam

20/4/2018

 1.  

Quyết định số

12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018

Về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

24/4/2018

 1.  

Quyết định số

13/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018

Quy định về điều kiện, hồ sơ, trình tự đề nghị chấp thuận mức cấp tín dụng tối đa vượt giới hạn của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

01/5/2018

 1.  

Quyết định số

14/2018/QĐ-TTg ngày 12/3/2018

Ban hành Quy chế phối hợp cấp phép, kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam

01/5/2018

 1.  

Quyết định số

15/2018/QĐ-TTg ngày 12/3/2018

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Môi trường trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

10/5/2018

 1.  

Quyết định số

16/2018/QĐ-TTg ngày 23/3/2018

Về việc áp dụng cơ chế tài chính đối với Cục Bảo vệ thực vật, Cục Thú y và Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

10/5/2018

 1.  

Quyết định số

17/2018/QĐ-TTg ngày 30/3/2018

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Du lịch trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

30/3/2018

VĂN BẢN CỦA UBND THÀNH PHỐ

 1.  

Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND ngày 16/3/2018

Về việc ban hành mức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường để đỗ xe ô tô trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

01/6/2018

 1.  

Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND ngày 16/3/2018

Về điều chỉnh mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

01/7/2018

 1.  

Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 16/3/2018

Về ban hành quy định chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập do Thành phố quản lý

01/4/2018

 1.  

Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND ngày 16/3/2018

Về mức thu nhập chuyên gia, nhà khoa học đối với lĩnh vực thành phố có nhu cầu thu hút giai đoạn 2018 - 2022

16/3/2018

 1.  

Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 05/3/2018

Ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận - huyện

15/3/2018

 1.  

Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ngày 07/3/2018

Ban hành quy định về giải quyết tranh chấp đất đai và cưỡng chế thực hiện quyết định giải quyết tranh chấp đất đai có hiệu lực thi hành trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

17/3/2018

 1.  

Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 15/3/2018

Về việc bãi bỏ văn bản

25/3/2018

 1.  

Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 15/3/2018

Ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Quận 2

25/3/2018

 1.  

Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 15/3/2018

Quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

25/3/2018

 1.  

Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ngày 22/3/2018

Về việc bãi bỏ văn bản

01/4/2018

 1.  

Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND ngày 31/3/2018

Về việc ban hành khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

10/4/2018

 

Cấu hình

SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+028) 3829 7052 - Fax: (+848) 3824 3155 - Email: stp@tphcm.gov.vn
Website: www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

Thời gian làm việc:

- Thứ 2 - thứ 6: Sáng: từ 07h30 đến 11h30, Chiều: từ 13h00 đến 17h00.
- Thứ 7: Sáng: từ 07h30 đến 11h30.