« Back

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật tháng 6 năm 2018.

STT

SỐ KÝ HIỆU & NGÀY BAN HÀNH

TRÍCH YẾU NỘI DUNG

NGÀY HIỆU LỰC

VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG

 1.  

Nghị định số

86/2018/NĐ-CP ngày 06/6/2018

Quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

01/8/2018

 1.  

Nghị định số

87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018

Về kinh doanh khí

01/8/2018

 1.  

Nghị định số

89/2018/NĐ-CP ngày 25/6/2018

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới

10/8/2018

 1.  

Nghị định số

90/2018/NĐ-CP ngày 25/6/2018

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cảnh vệ

10/8/2018

 1.  

Nghị định số

91/2018/NĐ-CP ngày 26/6/2018

Về cấp và quản lý bảo lãnh chính phủ

01/7/2018

 1.  

Nghị định số

92/2018/NĐ-CP ngày 26/6/2018

Về quản lý và sử dụng Quỹ Tích lũy trả nợ

01/7/2018

 1.  

Nghị định số

93/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018

Quy định về quản lý nợ của chính quyền địa phương

01/7/2018

 1.  

Nghị định số

94/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018

Về nghiệp vụ quản lý nợ công

01/7/2018

 1.  

Nghị định số

95/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018

Quy định về phát hành, đăng ký, lưu ký, niêm yết và giao dịch công cụ nợ của Chính phủ trên thị trường chứng khoán

01/7/2018

 1.  

Nghị định số

96/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018

Quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi

01/7/2018

 1.  

Nghị định số

97/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018

Về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ

01/7/2018

 1.  

Quyết định số

25/2018/QĐ-TTg ngày 06/6/2018

Bãi bỏ Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn

01/1/2019

 1.  

Quyết định số

26/2018/QĐ-TTg ngày 22/6/2018

Thí điểm thành lập Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã tại thành phố Hà Nội

10/8/2018

 1.  

Thông tư số

54/2018/TT-BTC ngày 08/6/2018

Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2019 - 2021

23/7/2018

 1.  

Thông tư số

38/2018/TT-BGTVT ngày 11/6/2018

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Định mức kinh tế - kỹ thuật ban hành kèm theo Thông tư số 76/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải

01/8/2018

 1.  

Thông tư số

08/2018/TT-BGTVT ngày 20/6/2018

Hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm, hợp đồng và trao đổi thông tin về đăng ký biện pháp bảo đảm tại các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp

04/8/2018

 1.  

Thông tư số

40/2018/TT-BGTVT ngày 29/6/2018

Quy định về thu thập và báo cáo tiêu thụ nhiên liệu của tàu biển Việt Nam

15/8/2018

VĂN BẢN CỦA UBND THÀNH PHỐ

 1.  

Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 22/6/2018

Bãi bỏ Quyết định số 65/2017/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành chính sách hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm cho tàu cá ven bờ có công suất máy từ 20CV đến dưới 90CV

22/7/2018

 

Cấu hình

SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+028) 3829 7052 - Fax: (+848) 3824 3155 - Email: stp@tphcm.gov.vn
Website: www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

Thời gian làm việc:

- Thứ 2 - thứ 6: Sáng: từ 07h30 đến 11h30, Chiều: từ 13h00 đến 17h00.
- Thứ 7: Sáng: từ 07h30 đến 11h30.