Hệ thống văn bản Hệ thống văn bản

« Quay lại

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật tháng 11 năm 2017

STT

SỐ KÝ HIỆU & NGÀY BAN HÀNH

TRÍCH YẾU NỘI DUNG

NGÀY HIỆU LỰC

VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG

 1.  

Nghị định số

119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa

15/12/2017

 1.  

Nghị định số

120/2017/NĐ-CP ngày 06/11/2017

Quy định chi tiết một số điều của Luật thi hành tạm giữ, tạm giam

01/01/2018

 1.  

Nghị định số

121/2017/NĐ-CP ngày 06/11/2017

Quy định xây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành tạm giữ, tạm giam

01/01/2018

 1.  

Nghị định số

122/2017/NĐ-CP ngày 13/11/2017

Quy định một số nội dung đặc thù về cơ chế quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số; Sở Giao dịch Chứng khoán và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

01/01/2018

 1.  

Nghị định số

123/2017/NĐ-CP ngày 14/11/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

01/01/2018

 1.  

Nghị định số

124/2017/NĐ-CP ngày 15/11/2017

Quy định về đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí

01/01/2018

 1.  

Nghị định số

125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan

01/01/2018

 1.  

Nghị định số

126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017

Về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần

01/01/2018

 1.  

Nghị định số

127/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017

Quy định chi tiết việc niêm phong, mở niêm phong vật chứng

01/01/2018

 1.  

Nghị định số

128/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017

Quy định chế độ báo cáo về điều tra hình sự

01/01/2018

 1.  

Quyết định số

45/2017/QĐ-TTg ngày 16/11/2017

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 36/2016/QĐ-TTg ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu

01/01/2018

 1.  

Quyết định số

46/2017/QĐ-TTg ngày 24/11/2017

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Mạng lưới các cơ quan thông báo và hỏi đáp và Ban liên ngành về hàng rào kỹ thuật trong thương mại

10/01/2018

 1.  

Thông tư số

29/2017/TT-BTTTT ngày 07/11/2017

Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm mặt đất di động hoạt động trong băng tần Ku"

01/7/2018

 1.  

Thông tư số

43/2017/TT-BGTVT ngày 16/11/2017

Quy định về đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện an ninh hàng không

15/01/2018

 1.  

Thông tư số

44/2017/TT-BGTVT ngày 16/11/2017

Quy định về mẫu hồ sơ yêu cầu và hồ sơ mời thầu cho thuê khai thác kết cấu hạ tầng bến cảng, cầu cảng, cảng cạn được đầu tư bằng vốn nhà nước

01/01/2018

VĂN BẢN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

 1.  

Quyết định số 57/2017/QĐ-UBND ngày 10/11/2017

Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện.

20/11/2017

 1.  

Quyết định số 59/2017/QĐ-UBND ngày 20/11/2017

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

30/11/2017

 

danh mục

Cấu hình

SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+028) 3829 7052 - Fax: (+848) 3824 3155 - Email: stp@tphcm.gov.vn
Website: www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

Thời gian làm việc:

- Thứ 2 - thứ 6: Sáng: từ 07h30 đến 11h30, Chiều: từ 13h00 đến 17h00.
- Thứ 7: Sáng: từ 07h30 đến 11h30.