Hệ thống văn bản Hệ thống văn bản

« Quay lại

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật tháng 8 năm 2017

STT    

SỐ KÝ HIỆU & NGÀY BAN HÀNH

TRÍCH YẾU NỘI DUNG

NGÀY HIỆU LỰC

VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG

1.          

Nghị định số

92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính

 

25/9/2017

2.          

Nghị định số

93/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017

Về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và tổ chức tín dụng có vốn nhà nước

25/9/2017

3.          

Nghị định số

94/2017/NĐ-CP ngày 10/8/2017

Về hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại

 

01/10/2017

4.          

Nghị định số

95/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ

 

16/8/2017

5.          

Nghị định số

96/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp

16/8/2017

6.          

Nghị định số

97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính

05/10/2017

7.          

Nghị định số

98/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương

 

18/8/2017

8.          

Nghị định số

99/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

 

18/8/2017

9.          

Nghị định số

100/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 39/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản

 

18/8/2017

10.        

Quyết định số

37/2017/QĐ-TTg ngày 17/8/2017

Về việc bãi bỏ Quyết định số 50/2006/QĐ-TTg ngày 07 tháng 3 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra về chất lượng

05/10/2017

11.        

Quyết định số

38/2017/QĐ-TTg ngày 18/8/2017

Quy định việc chuyển cửa khẩu đối với hàng nhập khẩu về làm thủ tục hải quan tại cảng cạn ICD Mỹ Đình, thành phố Hà Nội

05/10/2017

12.        

Thông tư số 08/2017/TT-NHNN ngày 01/8/2017

Quy định về trình tự, thủ tục giám sát ngân hàng

01/12/2017

VĂN BẢN DO UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BAN HÀNH

13.        

Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND ngày 01/8/2017

Về việc bãi bỏ nội dung thu "lệ phí cấp bản sao trích lục hộ tịch" tại Phụ lục 13 Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố

01/8/2017

14.        

Quyết định số 34/2017/QĐ-UBND ngày 02/8/2017

Về tổ chức lại "Quỹ hỗ trợ đào tạo và giải quyết việc làm cho người có đất bị thu hồi để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố thành "Quỹ hỗ trợ giải quyết việc làm cho người có đất bị thu hồi để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố"

12/8/2017

15.        

Quyết định số 35/2017/QĐ-UBND ngày 04/8/2017

Quy định hệ số K điều chỉnh giá đất để tính tiền sử dụng đất khi bán nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

14/8/2017

16.        

Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND ngày 17/8/2017

Ban hành Quy định phối hợp giải quyết thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất; cấp, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn thành phố Hô Chí Minh

27/8/2017

17.        

Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND ngày 18/8/2017

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh

28/8/2017

18.        

Quyết định số 38/2017/QĐ-UBND ngày 21/8/2017

Về sửa đổi Quyết định số 10/2010/QĐ-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố

01/9/2017

19.        

Quyết định số 39/2017/QĐ-UBND ngày 24/8/2017

Về việc bãi bỏ văn bản

01/11/2017

20.        

Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND ngày 24/8/2017

Về việc bãi bỏ văn bản

01/11/2017

21.        

Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND ngày 24/8/2017

Về việc bãi bỏ văn bản

01/11/2017

22.        

Quyết định số 42/2017/QĐ-UBND ngày 24/8/2017

Về việc bãi bỏ văn bản

01/11/2017

23.        

Quyết định số 43/2017/QĐ-UBND ngày 24/8/2017

Về việc bãi bỏ văn bản

01/11/2017

24.        

Quyết định số 44/2017/QĐ-UBND ngày 24/8/2017

Về việc bãi bỏ văn bản

01/11/2017

25.        

Quyết định số 45/2017/QĐ-UBND ngày 24/8/2017

Về việc bãi bỏ văn bản

01/11/2017

26.        

Quyết định số 46/2017/QĐ-UBND ngày 24/8/2017

Về việc bãi bỏ văn bản

01/11/2017

27.        

Quyết định số 47/2017/QĐ-UBND ngày 24/8/2017

Về việc bãi bỏ văn bản

01/11/2017

28.        

Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND ngày 24/8/2017

Về việc bãi bỏ văn bản

01/11/2017

29.        

Quyết định số 49/2017/QĐ-UBND ngày 28/8/2017

Ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện

 

15/9/2017

30.        

Quyết định số 50/2017/QĐ-UBND ngày 30/8/2017

Ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị Khu biệt thự Làng Đại học Thủ Đức, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức

09/9/2017

 

danh mục

Cấu hình

SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+028) 3829 7052 - Fax: (+848) 3824 3155 - Email: stp@tphcm.gov.vn
Website: www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

Thời gian làm việc:

- Thứ 2 - thứ 6: Sáng: từ 07h30 đến 11h30, Chiều: từ 13h00 đến 17h00.
- Thứ 7: Sáng: từ 07h30 đến 11h30.