Hệ thống văn bản Hệ thống văn bản

« Quay lại

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật tháng 11 năm 2018

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

THÁNG 11 NĂM 2018

(Ban hành từ ngày 01/11/2018 đến ngày 30/11/2018)

STT

SỐ KÝ HIỆU & NGÀY BAN HÀNH

TRÍCH YẾU NỘI DUNG

NGÀY HIỆU LỰC

VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG

 1.  

Nghị định số

149/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018

Quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ Luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc

01/01/2019

 1.  

Nghị định số

150/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018

Sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

24/12/2018

 1.  

Nghị định số

151/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018

Sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính

07/11/2018

 1.  

Nghị định số

152/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018

Quy định một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu

24/12/2018

 1.  

Nghị định số

153/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018

Quy định chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021 có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm đến 29 năm 6 tháng

22/12/2018

 1.  

Nghị định số

154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành

09/11/2018

 1.  

Nghị định số

155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018

Sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế

12/11/2018

 1.  

Nghị định số

156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp

01/01/2019

 1.  

Nghị định số

157/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018

Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

01/01/2019

 1.  

Nghị định số

158/2018/NĐ-CP ngày 22/11/2018

Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính

10/01/2019

 1.  

Nghị định số

159/2018/NĐ-CP ngày 28/11/2018

Về quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa

11/01/2019

 1.  

Nghị định số

160/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống thiên tai

01/01/2019

 1.  

Nghị định số

161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018

Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập

15/01/2019

 1.  

Nghị định số

162/2018/NĐ-CP ngày 30/11/2018

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng

15/01/2018

 1.  

Quyết định số

43/2018/QĐ-TTg ngày 01/11/2018

Ban hành Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam

20/12/2018

 1.  

Quyết định số

44/2018/QĐ-TTg ngày 08/11/2018

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư

01/01/2019

 1.  

Quyết định số

45/2018/QĐ-TTg ngày 09/11/2018

Quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước

25/12/2018

 1.  

Quyết định số

47/2018/QĐ-TTg ngày 26/11/2018

Thí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và xã, phường, thị trấn thuộc huyện, quận, thị xã, thành phố của 09 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đồng Nai, Gia Lai

10/01/2019

 1.  

Quyết định số

48/2018/QĐ-TTg ngày 29/11/2018

Bãi bỏ Quyết định số 54/2014/QĐ-TTg ngày 19 tháng 9 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn thuế nhập khẩu đối với linh kiện nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp sản phẩm trang thiết bị y tế cần được ưu tiên nghiên cứu, chế tạo

15/01/2019

VĂN BẢN CỦA UBND THÀNH PHỐ

 1.  

Quyết định số 41/2018/QĐ-UBND ngày 07/11/2018

Về bãi bỏ Quyết định số 75/2006/QĐ-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Quy chế quản lý nhà cho công nhân, người lao động thuê để ở trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

17/11/2018

 1.  

Quyết định số 42/2018/QĐ-UBND ngày 07/11/2018

Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Quản lý nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố.

07/11/2018

 1.  

Quyết định số 43/2018/QĐ-UBND ngày 09/11/2018

Về ban hành giá cho thuê nhà ở công vụ do thành phố Hồ Chí Minh quản lý.

19/11/2018

 1.  

Quyết định số 44/2018/QĐ-UBND ngày 14/11/2018

Ban hành Quy định về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

24/11/2018

 1.  

Quyết định số 45/2018/QĐ-UBND ngày 20/11/2018

Về việc bãi bỏ văn bản.

30/11/2018

 1.  

Quyết định số 46/2018/QĐ-UBND ngày 20/11/2018

Về bãi bỏ Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy định về hỗ trợ xây dựng công trình xử lý chất thải chăn nuôi trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2017 - 2020.

30/11/2018

 

danh mục

Cấu hình

SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+028) 3829 7052 - Fax: (+848) 3824 3155 - Email: stp@tphcm.gov.vn
Website: www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

Thời gian làm việc:

- Thứ 2 - thứ 6: Sáng: từ 07h30 đến 11h30, Chiều: từ 13h00 đến 17h00.
- Thứ 7: Sáng: từ 07h30 đến 11h30.