Hệ thống văn bản Hệ thống văn bản

« Quay lại

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật tháng 8 năm 2018

STT

SỐ KÝ HIỆU & NGÀY BAN HÀNH

TRÍCH YẾU NỘI DUNG

NGÀY HIỆU LỰC

VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG

 1.  

Nghị định số

103/2018/NĐ-CP ngày 07/8/2018

Quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố Cần Thơ

10/10/2018

 1.  

Nghị định số

104/2018/NĐ-CP ngày 08/8/2018

Quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài

08/8/2018

 1.  

Nghị định số

105/2018/NĐ-CP ngày 08/8/2018

Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

08/8/2018

 1.  

Nghị định số

107/2018/NĐ-CP ngày 15/8/2018

Về kinh doanh xuất khẩu gạo

01/10/2018

 1.  

Nghị định số

108/2018/NĐ-CP ngày 23/8/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp

10/10/2018

 1.  

Nghị định số

109/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018

Nông nghiệp hữu cơ

15/10/2018

 1.  

Nghị định số

110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018

Quy định về quản lý và tổ chức lễ hội

15/10/2018

 1.  

Nghị định số

111/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018

Quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ, ngành, địa phương

15/10/2018

 1.  

Nghị định số

113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế

15/10/2018

 1.  

Quyết định số

31/2018/QĐ-TTg ngày 03/8/2018

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quốc phòng; tài chính; ngân hàng

20/9/2018

 1.  

Quyết định số

32/2018/QĐ-TTg ngày 03/8/2018

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo Chính phủ trực thuộc Bộ Nội vụ

20/9/2018

 1.  

Quyết định số

33/2018/QĐ-TTg ngày 06/8/2018

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế thuộc thẩm quyền ban hành của Thủ tướng Chính phủ

20/9/2018

 1.  

Quyết định số

34/2018/QĐ-TTg ngày 10/8/2018

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý thị trường trực thuộc Bộ Công Thương

12/10/2018

 1.  

Quyết định số

35/2018/QĐ-TTg ngày 14/8/2018

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Đường bộ Việt Nam trực thuộc Bộ Giao thông vận tải

01/10/2018

 1.  

Quyết định số

36/2018/QĐ-TTg ngày 24/8/2018

Quy định thủ tục ký kết, thực hiện thỏa thuận nhân danh Chính phủ và kiến nghị Chủ tịch nước quyết định ký kết thỏa thuận nhân danh Nhà nước không phải là điều ước quốc tế

10/10/2018

 1.  

Quyết định số

37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018

Ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư

15/10/2018

VĂN BẢN CỦA HĐND và UBND THÀNH PHỐ

 1.  

Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 09/8/2018

Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

19/8/2018

 1.  

Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND ngày 21/8/2018

Ban hành Quy chế phối hợp tổ chức thực hiện cưỡng chế và áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa - xã hội.

31/8/2018

 

danh mục

Cấu hình

SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+028) 3829 7052 - Fax: (+848) 3824 3155 - Email: stp@tphcm.gov.vn
Website: www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

Thời gian làm việc:

- Thứ 2 - thứ 6: Sáng: từ 07h30 đến 11h30, Chiều: từ 13h00 đến 17h00.
- Thứ 7: Sáng: từ 07h30 đến 11h30.