Hệ thống văn bản Hệ thống văn bản

« Quay lại

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật Tháng 12 năm 2018

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật

Tháng 12 năm 2018

(Ban hành từ ngày 01/12/2018 đến ngày 31/12/2018)

STT

SỐ KÝ HIỆU & NGÀY BAN HÀNH

TRÍCH YẾU NỘI DUNG

NGÀY HIỆU LỰC

VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG

 1.  

Nghị định số

163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018

Quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp

01/02/2019

 1.  

Nghị định số

164/2018/NĐ-CP ngày 21/12/2018

Về kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội và kinh tế - xã hội với quốc phòng

10/02/2019

 1.  

Nghị định số

165/2018/NĐ-CP ngày 24/12/2018

Về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính

10/02/2019

 1.  

Nghị định số

166/2018/NĐ-CP ngày 25/12/2018

Quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh

15/02/2019

 1.  

Nghị định số

167/2018/NĐ-CP ngày 26/12/2018

Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất

10/02/2019

 1.  

Nghị định số

168/2018/NĐ-CP ngày 28/12/2018

Về công tác quốc phòng ở Bộ, ngành trung ương, địa phương

14/02/2019

 1.  

Nghị định số

169/2018/NĐ-CP ngày 31/12/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế

31/12/2019

 1.  

Quyết định số

49/2018/QĐ-TTg ngày 12/12/2018

Thành lập, phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch

01/02/2019

 1.  

Quyết định số

50/2018/QĐ-TTg ngày 13/12/2018

Quy định đối tượng thủy sản nuôi chủ lực

30/01/2019

VĂN BẢN CỦA UBND THÀNH PHỐ

 1.  

Quyết định số 47/2018/QĐ-UBND ngày 06/12/2018

Về ngưng hiệu lực một phần đối với Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy định về hạn chế và cấp phép ô tô chở hàng, ô tô tải lưu thông trong khu vực nội đô thành phố Hồ Chí Minh.

06/12/2018

 1.  

Quyết định số 48/2018/QĐ-UBND ngày 15/12/2018

Ban hành Quy định về việc phối hợp trong công tác quản lý hoạt động hệ thống quan trắc tự động của các nguồn thải lớn trên địa bàn thành phố.

25/12/2018

 1.  

Quyết định số 49/2018/QĐ-UBND ngày 21/12/2018

Về ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm đối với các viên chức lãnh đạo, quản lý là các giảng viên của Trường Đại học chuyên ngành Y dược giữ chức vụ Trưởng, Phó Trưởng khoa của các Bệnh viện thực hành trên địa bàn thành phố.

01/01/2019

 

danh mục

Cấu hình

SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+028) 3829 7052 - Fax: (+848) 3824 3155 - Email: stp@tphcm.gov.vn
Website: www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

Thời gian làm việc:

- Thứ 2 - thứ 6: Sáng: từ 07h30 đến 11h30, Chiều: từ 13h00 đến 17h00.
- Thứ 7: Sáng: từ 07h30 đến 11h30.