Hệ thống văn bản Hệ thống văn bản

« Quay lại

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật tháng 4 năm 2018

(Ban hành từ ngày 01/4/2018 đến ngày 30/4/2018)

STT

SỐ KÝ HIỆU & NGÀY BAN HÀNH

TRÍCH YẾU NỘI DUNG

NGÀY HIỆU LỰC

VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG

 1.  

Nghị định số

50/2018/NĐ-CP ngày 09/4/2018

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ

29/5/2018

 1.  

Nghị định số

51/2018/NĐ-CP ngày 09/4/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa

01/6/2018

 1.  

Nghị định số

52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018

Về phát triển ngành nghề nông thôn

01/6/2018

 1.  

Nghị định số

53/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018

Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 58/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết về kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự và xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự

16/4/2018

 1.  

Nghị định số

54/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018

Hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính

16/4/2018

 1.  

Nghị định số

55/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón

16/4/2018

 1.  

Nghị định số

56/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018

Quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường sắt

01/7/2018

 1.  

Nghị định số

57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018

Về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

17/4/2018

 1.  

Nghị định số

58/2018/NĐ-CP ngày 18/4/2018

Về bảo hiểm nông nghiệp

05/6/2018

 1.  

Nghị định số

59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan

05/6/2018

 1.  

Nghị định số

60/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018

Quy định chi tiết nội dung chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia

15/6/2018

 1.  

Nghị định số

61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018

Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

21/6/2018

 1.  

Quyết định số

18/2018/QĐ-TTg ngày 02/4/2018

Về hướng dẫn cấp bù chênh lệch lãi suất thực hiện chính sách cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội

20/5/2018

 1.  

Quyết định số

19/2018/QĐ-TTg ngày 19/4/2018

Quy định tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

05/6/2018

 1.  

Quyết định số

20/2018/QĐ-TTg ngày 26/4/2018

Quy định việc thực hiện tiêu hủy thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu là thuốc lá giả, thuốc lá không đảm bảo chất lượng và thí điểm bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu đảm bảo chất lượng để xuất khẩu ra nước ngoài

15/6/2018

VĂN BẢN CỦA UBND THÀNH PHỐ

 1.  

Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 27/4/2018

Ban hành Quy định quản lý và xét duyệt cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài

07/5/2018

 

danh mục

Cấu hình

SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+028) 3829 7052 - Fax: (+848) 3824 3155 - Email: stp@tphcm.gov.vn
Website: www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

Thời gian làm việc:

- Thứ 2 - thứ 6: Sáng: từ 07h30 đến 11h30, Chiều: từ 13h00 đến 17h00.
- Thứ 7: Sáng: từ 07h30 đến 11h30.