Hệ thống văn bản Hệ thống văn bản

« Quay lại

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật tháng 02 năm 2018.

STT

SỐ KÝ HIỆU & NGÀY BAN HÀNH

TRÍCH YẾU NỘI DUNG

NGÀY HIỆU LỰC

VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG

 1.  

Nghị định số

15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm

02/02/2018

 1.  

Nghị định số

16/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018

Về việc công bố tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam

01/4/2018

 1.  

Nghị định số

17/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản

25/3/2018

 1.  

Nghị định số

18/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

02/02/2018

 1.  

Nghị định số

19/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018

Quy định về việc tính tổng khối lượng hoặc thể tích chất ma túy tại một số điều của Bộ Luật Hình sự năm 2015

02/02/2018

 1.  

Nghị định số

20/2018/NĐ-CP ngày 05/02/2018

Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

05/02/2018

 1.  

Nghị định số

21/2018/NĐ-CP ngày 23/02/2018

Quy định về công tác bảo vệ vận chuyển hàng đặc biệt của Nhà nước do lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang bảo vệ

10/04/2018

 1.  

Nghị định số

22/2018/NĐ-CP ngày 23/02/2018

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan

10/4/2018

 1.  

Nghị định số

23/2018/NĐ-CP ngày 23/02/2018

Quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

15/4/2018

 1.  

Nghị định số

24/2018/NĐ-CP ngày 27/02/2018

Quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực lao động, giáo dục nghề nghiệp, hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, việc làm, an toàn, vệ sinh lao động

15/4/2018

 1.  

Nghị định số

25/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in

01/5/2018

 1.  

Nghị định số

26/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018

Về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

28/02/2018

 1.  

Quyết định số

07/2018/QĐ-TTg ngày 23/02/2018

Ban hành Danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

10/4/2018

 1.  

Quyết định số

08/2018/QĐ-TTg ngày 23/02/2018

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ

10/4/2018

VĂN BẢN CỦA UBND THÀNH PHỐ

 1.  

Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 12/02/2018

Về việc ban hành Quy định cơ chế quản lý đầu tư và xây dựng, quản lý nguồn vốn đầu tư tại các xã thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2017 - 2020

22/02/2018

 

danh mục

Cấu hình

SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+028) 3829 7052 - Fax: (+848) 3824 3155 - Email: stp@tphcm.gov.vn
Website: www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

Thời gian làm việc:

- Thứ 2 - thứ 6: Sáng: từ 07h30 đến 11h30, Chiều: từ 13h00 đến 17h00.
- Thứ 7: Sáng: từ 07h30 đến 11h30.