Hệ thống văn bản Hệ thống văn bản

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật tháng 01 năm 2018

Ban hành từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/01/2018

STT

SỐ KÝ HIỆU & NGÀY BAN HÀNH

TRÍCH YẾU NỘI DUNG

NGÀY HIỆU LỰC

VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG

 1.  

Nghị định số

01/2018/NĐ-CP ngày 03/01/2018

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lương thực miền Bắc

03/01/2018

 1.  

Nghị định số

02/2018/NĐ-CP ngày 04/01/2018

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Truyền hình Việt Nam

04/01/2018

 1.  

Nghị định số

03/2018/NĐ-CP ngày 04/01/2018

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Tiếng nói Việt Nam

04/02/2018

 1.  

Nghị định số

04/2018/NĐ-CP ngày 04/01/2018

Quy định về cơ chế, chính sách ưu đãi đối với Khu công nghệ cao Đà Nẵng

20/02/2018

 1.  

Nghị định số

05/2018/NĐ-CP ngày 05/01/2018

Về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội

05/01/2018

 1.  

Nghị định số

06/2018/NĐ-CP ngày 05/01/2018

Quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non

20/02/2018

 1.  

Nghị định số

07/2018/NĐ-CP ngày 10/01/2018

Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

10/01/2018

 1.  

Nghị định số

08/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018

Sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

15/01/2018

 1.  

Nghị định số

09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018

Quy định chi tiết Luật thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

15/01/2018

 1.  

Nghị định số

10/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018

Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại

15/01/2018

 1.  

Nghị định số

11/2018/NĐ-CP ngày 16/01/2018

Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

16/01/2018

 1.  

Nghị định số

12/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 01/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết phạm vi địa bàn hoạt động hải quan; trách nhiệm phối hợp trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới

10/3/2018

 1.  

Nghị định số

13/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018

Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin

01/7/2018

 1.  

Nghị định số

14/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018

Quy định chi tiết về hoạt động thương mại biên giới

23/01/2018

 1.  

Quyết định số

01/2018/QĐ-TTg ngày 16/01/2018

Về việc bãi bỏ Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu

01/3/2018

 1.  

Quyết định số

02/2018/QĐ-TTg ngày 17/01/2018

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý đất đai trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

18/3/2018

 1.  

Quyết định số

03/2018/QĐ-TTg ngày 23/01/2018

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Khí tượng Thủy văn trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

09/3/2018

 1.  

Quyết định số

04/2018/QĐ-TTg ngày 23/01/2018

Ban hành Quy định phương pháp xác định chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản phải hoàn trả, phương thức hoàn trả; quy định chế độ thu, quản lý, sử dụng chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, thăm dò khoáng sản do nhà nước đã đầu tư

10/3/2018

 1.  

Quyết định số

05/2018/QĐ-TTg ngày 23/01/2018

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Hành chính Quốc gia

15/3/2018

 1.  

Quyết định số

06/2018/QĐ-TTg ngày 23/01/2018

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

12/3/2018

VĂN BẢN CỦA UBND THÀNH PHỐ

 1.  

Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ngày 16/01/2018

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Y tế

26/01/2018

 1.  

Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 24/01/2018

Ban hành Quy chế về đảm bảo an toàn, an ninh thông tin thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

05/02/2018

 

danh mục

Cấu hình

SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+028) 3829 7052 - Fax: (+848) 3824 3155 - Email: stp@tphcm.gov.vn
Website: www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

Thời gian làm việc:

- Thứ 2 - thứ 6: Sáng: từ 07h30 đến 11h30, Chiều: từ 13h00 đến 17h00.
- Thứ 7: Sáng: từ 07h30 đến 11h30.