Hệ thống văn bản Hệ thống văn bản

« Quay lại

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật tháng 10 năm 2017

STT

SỐ KÝ HIỆU & NGÀY BAN HÀNH

TRÍCH YẾU NỘI DUNG

NGÀY HIỆU LỰC

VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG

1.    

Nghị định số

110/2017/NĐ-CP ngày 04/10/2017

Về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội

20/11/2017

2.

Nghị định số

111/2017/NĐ-CP ngày 05/10/2017

Quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe

20/11/2017

3.

Nghị định số

112/2017/NĐ-CP ngày 06/10/2017

Quy định về chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965 - 1975

20/11/2017

4.

Nghị định số

113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất

25/11/2017

5.

Nghị định số

114/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017

Quy định về Đồn biên phòng thuộc vùng sâu, vùng xa

01/01/2018

6.

Nghị định số

115/2017/NĐ-CP ngày 16/10/2017

Quy định chi tiết trình tự, thủ tục, mức tiền pháp nhân thương mại phải nộp để bảo đảm thi hành án; việc tạm giữ, hoàn trả, nộp ngân sách nhà nước số tiền đã nộp

01/01/2018

7.

Nghị định số

116/2017/NĐ-CP ngày 17/10/2017

Quy định điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô

17/10/2017

8.

Nghị định số

117/2017/NĐ-CP ngày 19/10/2017

Quy định về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với một số hoạt động đối ngoại

10/12/2017

9.

Nghị định số

118/2017/NĐ-CP ngày 26/10/2017

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thông tấn xã Việt Nam

26/10/2017

10.

Quyết định số

44/2017/QĐ-TTg ngày 17/10/2017

Về việc áp dụng cơ chế tài chính đối với Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

01/12/2017

11.

Thông tư số

34/2017/TT-BTNMT ngày 04/10/2017

Quy định về thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ

20/11/2017

12.

Thông tư số

15/2017/TT-NHNN ngày 05/10/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 18/2014/TT-NHNN ngày 01 tháng 8 năm 2014 của Thống đốc Ngân hàng Việt Nam hướng dẫn hoạt động nhập khẩu hàng hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

20/11/2017

13.

Thông tư số

242/2017/TT-BQP ngày 05/10/2017

Hướng dẫn điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc

20/11/2017

14.

Thông tư số

34/2017/TT-BGTVT ngày 05/10/2017

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 56/2015/TT-BGTVT ngày 08 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý các nhiệm vụ môi trường sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ Giao thông vận tải quản lý

30/11/2017

15.

Thông tư số

35/2017/TT-BGTVT ngày 09/10/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

01/12/2017

16.

Thông tư số

36/2017/TT-BGTVT ngày 09/10/2017

Quy định về huấn luyện, bồi dưỡng và sát hạch nghiệp vụ kiểm định thiết bị xếp dỡ, thiết bị áp lực trong lĩnh vực trong lĩnh vực giao thông vận tải

01/12/2017

17.

Thông tư số

02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017

Hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính

15/12/2017

VĂN BẢN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

18

Quyết định số 52/2017/QĐ-UBND ngày 05/10/2017

Ban hành Quy trình thực hiện thí điểm cơ chế một cửa liên thông điện tử trong công tác cấp Giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh

15/10/2017

19.

Quyết định số 53/2017/QĐ-UBND ngày 05/10/2017

Ban hành Quy chế đấu thầu, đặt hàng cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thuộc lĩnh vực giao thông vận tải trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

15/10/2017

20.

Quyết định số 54/2017/QĐ-UBND ngày 05/10/2017

Quy định về giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà

15/10/2017

21.

Quyết định số 55/2017/QĐ-UBND ngày 10/10/2017

Về tổ chức và hoạt động Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh

25/10/2017

22

Quyết định số 56/2017/QĐ-UBND ngày 20/10/2017

Về quy định giá tính thuế tài nguyên nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

01/11/2017

 

danh mục

Cấu hình

SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+028) 3829 7052 - Fax: (+848) 3824 3155 - Email: stp@tphcm.gov.vn
Website: www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

Thời gian làm việc:

- Thứ 2 - thứ 6: Sáng: từ 07h30 đến 11h30, Chiều: từ 13h00 đến 17h00.
- Thứ 7: Sáng: từ 07h30 đến 11h30.