Hệ thống văn bản Hệ thống văn bản

« Quay lại

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật tháng 9 năm 2017

STT

SỐ KÝ HIỆU & NGÀY BAN HÀNH

TRÍCH YẾU NỘI DUNG

NGÀY HIỆU LỰC

VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG

1.

Nghị định số

101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017

Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

21/10/2017

2.

Nghị định số

102/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017

Về đăng ký biện pháp bảo đảm

15/10/2017

3.

Nghị định số

103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017

Quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội

01/11/2017

4.

Nghị định số

104/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều

01/11/2017

5.

Nghị định số

105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017

Về kinh doanh rượu

01/11/2017

6.

Nghị định số

106/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá

01/11/2017

7.

Nghị định số

107/2017/NĐ-CP ngày 15/9/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã

15/9/2017

8.

Nghị định số

108/2017/NĐ-CP ngày 20/9/2017

Về quản lý phân bón

20/9/2017

9.

Nghị định số

109/2017/NĐ-CP ngày 21/9/2017

Quy định về bảo vệ và quản lý Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới ở Việt Nam

10/11/2017

10.

Quyết định số

39/2017/QĐ-TTg ngày 15/9/2017

Về việc áp dụng cơ chế tài chính đối với Cục Viễn thông

15/11/2017

11.

Quyết định số

40/2017/QĐ-TTg ngày 15/9/2017

Về việc áp dụng cơ chế tài chính đối với Cục Tần số vô tuyến điện

15/11/2017

12.

Quyết định số

41/2017/QĐ-TTg ngày 15/9/2017

Quy định trình tự, thủ tục điều chuyển công trình điện được đầu tư bằng vốn nhà nước sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam quản lý

01/11/2017

13.

Quyết định số

42/2017/QĐ-TTg ngày 20/9/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật

04/11/2017

14.

Quyết định số

43/2017/QĐ-TTg ngày 26/9/2017

Quy định trách nhiệm thực hiện thủ tục đối với tàu bay xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh thông qua Cơ chế một cửa quốc gia

15/11/2017

VĂN BẢN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

15.

Quyết định số 51/2017/QĐ-UBND ngày 21/9/2017

Về việc bãi bỏ văn bản

15/10/2017

 

danh mục

Cấu hình

SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+028) 3829 7052 - Fax: (+848) 3824 3155 - Email: stp@tphcm.gov.vn
Website: www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

Thời gian làm việc:

- Thứ 2 - thứ 6: Sáng: từ 07h30 đến 11h30, Chiều: từ 13h00 đến 17h00.
- Thứ 7: Sáng: từ 07h30 đến 11h30.