Hệ thống văn bản Hệ thống văn bản

 • Danh mục văn bản quy phạm pháp luật tháng 5, 6, 7 năm 2019

  Cập nhật ngày

  DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THÁNG 5, 6, 7 NĂM 2019 (Ban hành từ ngày 01/5/2019 đến ngày 31/7/2019) STT SỐ KÝ HIỆU & NGÀY BAN HÀNH TRÍCH...
 • Danh mục văn bản quy phạm pháp luật tháng 4 năm 2019

  Cập nhật ngày

  DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THÁNG 4 NĂM 2019 (Ban hành từ ngày 01/4/2019 đến ngày 30/4/2019) STT SỐ KÝ HIỆU & NGÀY BAN HÀNH ...
 • Danh mục văn bản quy phạm pháp luật tháng 02, tháng 03 năm 2019

  Cập nhật ngày

  (Ban hành từ ngày 01/02/2019 đến ngày 31/03/2019) STT SỐ KÝ HIỆU & NGÀY BAN HÀNH TRÍCH YẾU NỘI DUNG NGÀY HIỆU LỰC VĂN BẢN...
 • Danh mục văn bản quy phạm pháp luật tháng 01 năm 2019

  Cập nhật ngày

  Danh mục văn bản quy phạm pháp luật Tháng 01 năm 2019 (Ban hành từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/01/2019) STT SỐ KÝ HIỆU & NGÀY BAN HÀNH TRÍCH YẾU...
 • Danh mục văn bản quy phạm pháp luật Tháng 12 năm 2018

  Cập nhật ngày

  Danh mục văn bản quy phạm pháp luật Tháng 12 năm 2018 (Ban hành từ ngày 01/12/2018 đến ngày 31/12/2018) STT SỐ KÝ HIỆU & NGÀY BAN HÀNH ...
 • Danh mục văn bản quy phạm pháp luật tháng 11 năm 2018

  Cập nhật ngày

  DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THÁNG 11 NĂM 2018 (Ban hành từ ngày 01/11/2018 đến ngày 30/11/2018) STT SỐ KÝ HIỆU & NGÀY BAN HÀNH ...
 • Danh mục văn bản quy phạm pháp luật tháng 10 năm 2018.

  Cập nhật ngày

  DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THÁNG 10 NĂM 2018 (Ban hành từ ngày 01/10/2018 đến ngày 31/10/2018) STT SỐ KÝ HIỆU & NGÀY BAN HÀNH ...
 • Danh mục văn bản quy phạm pháp luật tháng 9 năm 2018

  Cập nhật ngày

  (Ban hành từ ngày 01/9/2018 đến ngày 30/9/2018) STT SỐ KÝ HIỆU & NGÀY BAN HÀNH TRÍCH YẾU NỘI DUNG NGÀY HIỆU LỰC VĂN...
 • Danh mục văn bản quy phạm pháp luật tháng 8 năm 2018

  Cập nhật ngày

  STT SỐ KÝ HIỆU & NGÀY BAN HÀNH TRÍCH YẾU NỘI DUNG NGÀY HIỆU LỰC VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG   Nghị định số ...
 • Danh mục văn bản quy phạm pháp luật tháng 7 năm 2018

  Cập nhật ngày

  STT SỐ KÝ HIỆU & NGÀY BAN HÀNH TRÍCH YẾU NỘI DUNG NGÀY HIỆU LỰC VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG   Nghị định số ...
 • Danh mục văn bản quy phạm pháp luật tháng 6 năm 2018.

  Cập nhật ngày

  STT SỐ KÝ HIỆU & NGÀY BAN HÀNH TRÍCH YẾU NỘI DUNG NGÀY HIỆU LỰC VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG   Nghị định số ...
 • Danh mục văn bản quy phạm pháp luật tháng 5 năm 2018

  Cập nhật ngày

  DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THÁNG 5 NĂM 2018 (Ban hành từ ngày 01/5/2018 đến ngày 31/5/2018) STT SỐ KÝ HIỆU & NGÀY BAN HÀNH ...
 • Danh mục văn bản quy phạm pháp luật tháng 4 năm 2018

  Cập nhật ngày

  (Ban hành từ ngày 01/4/2018 đến ngày 30/4/2018) STT SỐ KÝ HIỆU & NGÀY BAN HÀNH TRÍCH YẾU NỘI DUNG NGÀY HIỆU LỰC VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG ...
 • Danh mục văn bản quy phạm pháp luật tháng 3 năm 2018.

  Cập nhật ngày

  (Ban hành từ ngày 01/3/2018 đến ngày 31/3/2018)   STT SỐ KÝ HIỆU & NGÀY BAN HÀNH TRÍCH YẾU NỘI DUNG NGÀY HIỆU LỰC VĂN BẢN...
 • Danh mục văn bản quy phạm pháp luật tháng 02 năm 2018.

  Cập nhật ngày

  STT SỐ KÝ HIỆU & NGÀY BAN HÀNH TRÍCH YẾU NỘI DUNG NGÀY HIỆU LỰC VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG   Nghị định số ...
 • Danh mục văn bản quy phạm pháp luật tháng 01 năm 2018

  Cập nhật ngày

  Ban hành từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/01/2018 STT SỐ KÝ HIỆU & NGÀY BAN HÀNH TRÍCH YẾU NỘI DUNG NGÀY HIỆU LỰC VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG ...
 • Danh mục văn bản quy phạm pháp luật tháng 12 năm 2017

  Cập nhật ngày

  Danh mục văn bản quy phạm pháp luật tháng 12 năm 2017 (Ban hành từ ngày 01/12/2017 đến ngày 31/12/2017)
 • Danh mục văn bản quy phạm pháp luật tháng 11 năm 2017

  Cập nhật ngày

  (Ban hành từ ngày 01/11/2017 đến ngày 30/11/2017)
 • Danh mục văn bản quy phạm pháp luật tháng 10 năm 2017

  Cập nhật ngày

  Danh mục văn bản quy phạm pháp luật tháng 10 năm 2017
 • Danh mục văn bản quy phạm pháp luật tháng 9 năm 2017

  Cập nhật ngày

  Danh mục văn bản quy phạm pháp luật tháng 9 năm 2017
 • danh mục

  Cấu hình

  SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  Địa chỉ: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
  Điện thoại: (+028) 3829 7052 - Fax: (+848) 3824 3155 - Email: stp@tphcm.gov.vn
  Website: www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

  Thời gian làm việc:

  - Thứ 2 - thứ 6: Sáng: từ 07h30 đến 11h30, Chiều: từ 13h00 đến 17h00.
  - Thứ 7: Sáng: từ 07h30 đến 11h30.