Hệ thống văn bản Hệ thống văn bản

« Quay lại

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật tháng 4 năm 2019

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

THÁNG 4 NĂM 2019

(Ban hành từ ngày 01/4/2019 đến ngày 30/4/2019)

STT

SỐ KÝ HIỆU & NGÀY BAN HÀNH

TRÍCH YẾU NỘI DUNG

NGÀY HIỆU LỰC

VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG

 1.  

Nghị định số

31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo

28/5/2019

 1.  

Nghị định số

32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019

Quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên

01/6/2019

 1.  

Nghị định số

33/2019/NĐ-CP ngày 23/4/2019

Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

17/6/2019

 1.  

Nghị định số

34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019

Sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố

25/6/2019

 1.  

Nghị định số

35/2019/NĐ-CP ngày 25/4/2019

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm Nghiệp

10/6/2019

 1.  

Nghị định số

36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019

Quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao

14/6/2019

 1.  

Quyết định số

17/2019/QĐ-TTg ngày 08/4/2019

Về một số gói thầu, nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật đấu thầu

22/5/2019

 1.  

Quyết định số

18/2019/QĐ-TTg ngày 19/4/2019

Quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng

15/6/2019

VĂN BẢN CỦA UBND THÀNH PHỐ

 1.  

Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND ngày 03/4/2019

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2017.

15/4/2019

 1.  

Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 12/4/2019

Bãi bỏ Quyết định số 174/2004/QĐ-UB ngày 15 tháng 7 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố về sắp xếp ngành nghề kinh doanh dọc tuyến Xa lộ Hà Nội.

26/4/2019

 1.  

Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND ngày 17/4/2019

Ban hành Quy trình thí điểm về cơ chế phối hợp giữa Cơ quan nhà nước và điện lực trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới trung áp.

01/5/2019

 

danh mục

Cấu hình

SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+028) 3829 7052 - Fax: (+848) 3824 3155 - Email: stp@tphcm.gov.vn
Website: www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

Thời gian làm việc:

- Thứ 2 - thứ 6: Sáng: từ 07h30 đến 11h30, Chiều: từ 13h00 đến 17h00.
- Thứ 7: Sáng: từ 07h30 đến 11h30.