Hệ thống văn bản Hệ thống văn bản

« Quay lại

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật tháng 01 năm 2019

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật

Tháng 01 năm 2019

(Ban hành từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/01/2019)

STT

SỐ KÝ HIỆU & NGÀY BAN HÀNH

TRÍCH YẾU NỘI DUNG

NGÀY HIỆU LỰC

VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG

 1.  

Nghị định số

01/2019/NĐ-CP ngày 01/01/2019

Về Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng

15/02/2019

 1.  

Nghị định số

02/2019/NĐ-CP ngày 02/01/2019

Về phòng thủ dân sự

16/02/2019

 1.  

Nghị định số

03/2019/NĐ-CP ngày 04/01/2019

Về hoạt động viễn thám

20/02/2019

 1.  

Nghị định số

04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019

Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô

25/02/2019

 1.  

Nghị định số

05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019

Về kiểm toán nội bộ

01/4/2019

 1.  

Nghị định số

06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019

Về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp

10/3/2019

 1.  

Nghị định số

07/2019/NĐ-CP ngày 23/01/2019

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2015 của Chính phủ quy định đăng ký quốc tịch và đăng ký các quyền đối với tàu bay

11/3/2019

 1.  

Nghị định số

08/2019/NĐ-CP ngày 23/01/2019

Quy định một số chế độ đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài

11/3/2019

 1.  

Nghị định số

09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019

Quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước

12/3/2019

 1.  

Nghị định số

10/2019/NĐ-CP ngày 30/01/2019

Về thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước

15/3/2019

 1.  

Nghị định số

11/2019/NĐ-CP ngày 30/01/2019

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định có quy định thủ tục hành chính liên quan đến yêu cầu nộp bản sao giấy tờ có công chứng, chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

15/3/2019

 1.  

Quyết định số

01/2019/QĐ-TTg ngày 05/01/2019

Ban hành Bộ tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước đến năm 2030

05/3/2019

 1.  

Quyết định số

02/2019/QĐ-TTg ngày 08/01/2019

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg ngày 11 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam

08/01/2019

 1.  

Quyết định số

03/2019/QĐ-TTg ngày 15/01/2019

Ban hành tiêu chí xác định xã, thôn hoàn thành mục tiêu Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020

01/3/2019

 1.  

Quyết định số

04/2019/QĐ-TTg ngày 22/01/2019

Về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm

10/3/2019

VĂN BẢN CỦA UBND THÀNH PHỐ

 1.  

Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ngày 05/01/2019

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

15/01/2019

 

danh mục

Cấu hình

SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+028) 3829 7052 - Fax: (+848) 3824 3155 - Email: stp@tphcm.gov.vn
Website: www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

Thời gian làm việc:

- Thứ 2 - thứ 6: Sáng: từ 07h30 đến 11h30, Chiều: từ 13h00 đến 17h00.
- Thứ 7: Sáng: từ 07h30 đến 11h30.