Hệ thống văn bản Hệ thống văn bản

« Quay lại

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật tháng 10 năm 2018.

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

THÁNG 10 NĂM 2018

(Ban hành từ ngày 01/10/2018 đến ngày 31/10/2018)

STT

SỐ KÝ HIỆU & NGÀY BAN HÀNH

TRÍCH YẾU NỘI DUNG

NGÀY HIỆU LỰC

VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG

 1.  

Nghị định số

132/2018/NĐ-CP ngày 01/10/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2016 về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài

01/10/2018

 1.  

Nghị định số

133/2018/NĐ-CP ngày 01/10/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về "Giải thưởng Hồ Chí Minh", "Giải thưởng Nhà nước" về văn học, nghệ thuật

15/11/2018

 1.  

Nghị định số

135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

20/11/2018

 1.  

Nghị định số

136/2018/NĐ-CP ngày 05/10/2018

Sửa đổi một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường

05/10/2018

 1.  

Nghị định số

137/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư

25/11/2018

 1.  

Nghị định số

138/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe

01/12/2018

 1.  

Nghị định số

139/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018

Quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới

01/01/2019

 1.  

Nghị định số

140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018

Sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

08/10/2018

 1.  

Nghị định số

141/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp

25/11/2018

 1.  

Nghị định số

142/2018/NĐ-CP ngày 09/10/2018

Sửa đổi một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

09/10/2018

 1.  

Nghị định số

143/2018/NĐ-CP ngày 15/10/2018

Quy định chi tiết Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam

01/12/2018

 1.  

Nghị định số

144/2018/NĐ-CP ngày 16/10/2018

Sửa đổi, bổ sung các Nghị định về vận tải đa phương thức

16/10/2018

 1.  

Nghị định số

145/2018/NĐ-CP ngày 16/10/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021

01/12/2018

 1.  

Nghị định số

146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018

Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế

01/12/2018

 1.  

Nghị định số

147/2018/NĐ-CP ngày 24/10/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải

24/10/2018

 1.  

Nghị định số

148/2018/NĐ-CP ngày 24/10/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động

15/12/2018

 1.  

Quyết định số

42/2018/QĐ-TTg ngày 25/10/2018

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư

10/12/2018

VĂN BẢN CỦA HĐND và UBND THÀNH PHỐ

 1.  

Nghị quyết số 16/2018/NQ-HĐND ngày 08/10/2018

Ban hành Quy định về kích cầu đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 - 2020

01/11/2018

 1.  

Nghị quyết số 17/2018/NQ-HĐND ngày 08/10/2018

Về cơ chế hỗ trợ từ ngân sách thực hiện Đề án Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

08/10/2018

 1.  

Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND ngày 02/10/2018

Sửa đổi, bổ sung Quy chế phối hợp quản lý nhà nước công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

15/10/2018

 1.  

Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND ngày 09/10/2018

Ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

19/10/2018

 1.  

Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 22/10/2018

Ban hành Quy định về giá tối đa đối với dịch vụ thu gom vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

01/11/2018

 1.  

Quyết định số 39/2018/QĐ-UBND ngày 25/10/2018

Về việc bãi bỏ văn bản

04/11/2018

 1.  

Quyết định số 40/2018/QĐ-UBND ngày 29/10/2018

Quy định về mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với từng hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển năm 2018 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

08/11/2018

 

danh mục

Cấu hình

SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+028) 3829 7052 - Fax: (+848) 3824 3155 - Email: stp@tphcm.gov.vn
Website: www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

Thời gian làm việc:

- Thứ 2 - thứ 6: Sáng: từ 07h30 đến 11h30, Chiều: từ 13h00 đến 17h00.
- Thứ 7: Sáng: từ 07h30 đến 11h30.