Hệ thống văn bản Hệ thống văn bản

« Quay lại

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật tháng 7 năm 2018

STT

SỐ KÝ HIỆU & NGÀY BAN HÀNH

TRÍCH YẾU NỘI DUNG

NGÀY HIỆU LỰC

VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG

 1.  

Nghị định số

98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018

Về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp

28/8/2018

 1.  

Nghị định số

99/2018/NĐ-CP ngày 12/7/2018

Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng

27/8/2018

 1.  

Nghị định số

100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

15/9/2018

 1.  

Nghị định số

101/2018/NĐ-CP ngày 20/7/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy định mẫu huân chương, huy chương, huy hiệu, kỷ niệm chương; mẫu bằng, khung, hộp, cờ của các hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua; quản lý, cấp phát, cấp đổi, cấp lại, thu hồi hiện vật khen thưởng

20/7/2018

 1.  

Nghị định số

102/2018/NĐ-CP ngày 20/7/2018

Quy định chế độ hỗ trợ và một số chế độ đãi ngộ khác đối với người Việt Nam có công với cách mạng, người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đang định cư ở nước ngoài

05/9/2018

 1.  

Quyết định số

27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018

Ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam

20/8/2018

 1.  

Quyết định số

28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018

Về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước

06/9/2018

 1.  

Quyết định số

29/2018/QĐ-TTg ngày 16/7/2018

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương trực thuộc Bộ Nội vụ

30/8/2018

 1.  

Quyết định số

30/2018/QĐ-TTg ngày 31/7/2018

Quy định trình tự, thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ, đổi mới công nghệ; phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất của dự án đầu tư

15/9/2018

 1.  

Thông tư số

17/2018/TT-BCT ngày 10/7/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2013/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia

23/8/2018

 1.  

Thông tư số

18/2018/TT-BCT ngày 19/7/2018

Quy định về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương

03/9/2018

 1.  

Thông tư số

19/2018/TT-BCT ngày 19/7/2018

Quy định về việc xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công Thương

03/9/2018

VĂN BẢN CỦA HĐND và UBND THÀNH PHỐ

 1.  

Nghị quyết số 05/2018/NQ-UBND ngày 12/7/2018

Về ban hành mức thu phí thư viện tại Thư viện khoa học Tổng hợp thành phố

01/8/2018

 1.  

Nghị quyết số 06/2018/NQ-UBND ngày 12/7/2018

Ban hành Quy định về nội dung và mức chi của các cuộc điều tra thống kê do ngân sách thành phố bảo đảm

01/8/2018

 1.  

Nghị quyết số 07/2018/NQ-UBND ngày 12/7/2018

Ban hành mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, quận - huyện thực hiện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

01/8/2018

 1.  

Nghị quyết số 08/2018/NQ-UBND ngày 12/7/2018

Về ban hành mức chi hỗ trợ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"

01/8/2018

 1.  

Nghị quyết số 09/2018/NQ-UBND ngày 12/7/2018

Về ban hành Quy định mức chi trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân theo quy định tại Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

01/8/2018

 1.  

Nghị quyết số 10/2018/NQ-UBND ngày 12/7/2018

Về ban hành Quy định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn thành phố

01/8/2018

 1.  

Nghị quyết số 11/2018/NQ-UBND ngày 12/7/2018

Ban hành quy định về mức chi bảo đảm cho công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế trên địa bàn thành phố

01/8/2018

 1.  

Nghị quyết số 12/2018/NQ-UBND ngày 12/7/2018

Ban hành chính sách hỗ trợ xây dựng công trình xử lý chất thải chăn nuôi giai đoạn 2018 - 2020

01/8/2018

 1.  

Nghị quyết số 13/2018/NQ-UBND ngày 12/7/2018

Về chính sách hỗ trợ đối với công chức, viên chức, người lao động tại các cơ sở bảo trợ xã hội công lập, khu điều trị phong Bến sắn

01/8/2018

 1.  

Nghị quyết số 14/2018/NQ-UBND ngày 12/7/2018

Về chính sách hỗ trợ cho ngành y tế, giáo dục trên địa bàn huyện Cần Giờ

01/8/2018

 1.  

Nghị quyết số 15/2018/NQ-UBND ngày 12/7/2018

Về việc bãi bỏ văn bản

01/8/2018

 1.  

Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 02/7/2018

Ban hành Bảng giá cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

12/7/2018

 1.  

Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND ngày 19/7/2018

Ban hành Quy định về hạn chế và cấp phép ô tô chở hàng, ô tô tải lưu thông trong khu vực nội đô thành phố Hồ Chí Minh

01/8/2018

 1.  

Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 20/7/2018

Ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng tại thành phố Hồ Chí Minh

30/7/2018

 1.  

Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND ngày 31/7/2018

Ban hành quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện

10/8/2018

 1.  

Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 31/7/2018

Ban hành Quy định về phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản công tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và tổ chức khác được thành lập theo quy định pháp luật về Hội được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

10/8/2018

 

danh mục

Cấu hình

SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+028) 3829 7052 - Fax: (+848) 3824 3155 - Email: stp@tphcm.gov.vn
Website: www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

Thời gian làm việc:

- Thứ 2 - thứ 6: Sáng: từ 07h30 đến 11h30, Chiều: từ 13h00 đến 17h00.
- Thứ 7: Sáng: từ 07h30 đến 11h30.