Thừa Phát Lại Thừa Phát Lại

Công văn số 5093/BTP-BTTP ngày 03/11/2017 của Bộ Tư pháp về một số nội dung về tổ chức và hoạt động Thừa phát lại.

Tệp đính kèm: Công văn số 5093/BTP-BTTP ngày 03/11/2017 của Bộ Tư pháp.

DANH MỤC

Cấu hình

SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Website: www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

Liên hệ

Điện thoại: (+028) 3829 7052
Fax: (+848) 3824 3155
Email: stp@tphcm.gov.vn

Thời gian làm việc: 

Thứ Hai đến thứ Sáu: Sáng: từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30, Chiều: từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00.

Thứ Bảy: Sáng: từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30.