Thừa Phát Lại Thừa Phát Lại

« Quay lại

Danh sách bổ nhiệm, từ chối bổ nhiệm Thừa phát lại tháng 3/2018.

Nội dung danh sách bổ nhiệm, từ chối bổ nhiệm Thừa phát lại tháng 3/2018.

DANH MỤC

Cấu hình

SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Website: www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

Liên hệ

Điện thoại: (+028) 3829 7052
Fax: (+848) 3824 3155
Email: stp@tphcm.gov.vn