Thừa Phát Lại Thừa Phát Lại

« Quay lại

Thông báo bổ nhiệm Thừa phát lại trong 06 tháng cuối năm 2017 của Bộ Tư pháp

Thông báo bổ nhiệm Thừa phát lại trong 06 tháng cuối năm 2017 của Bộ Tư pháp

Nội dung: download

DANH MỤC

Cấu hình

SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Website: www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

Liên hệ

Điện thoại: (+028) 3829 7052
Fax: (+848) 3824 3155
Email: stp@tphcm.gov.vn