CHÀO MỪNG QUÝ KHÁCH ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 

.

 

 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHẾ ĐỊNH THỪA PHÁT LẠI THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 107/2015/QH13 NGÀY 26 THÁNG 11 NĂM 2015 CỦA QUỐC HỘI
Ngày 26 tháng 11 năm 2015, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 107/2015/QH13 về thực hiện chế định Thừa phát lại trong phạm vi cả nước từ ngày 01 tháng 01 năm 2016. Căn cứ Nghị quyết số 107/2015/QH13 của Quốc hội và Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 14 tháng 01 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết ...
Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện chế định Thừa phát lại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày 26 tháng 11 năm 2015, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 107/2015/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2015 về thực hiện chế định Thừa phát lại. Ngày 14 tháng 01 năm 2016, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 101/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 107/2015/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội về thực ...
Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 107/2015/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2015 của Quốc Hội về thực hiện chế định Thừa phát lại
Để triển khai thi hành Nghị quyết số 107/2015/QH13 của Quốc hội, tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 đã giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa ...
Một số vấn đề về tổ chức thực hiện Nghị quyết số 107/2015/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội về thực hiện chế định Thừa phát lại
Ngày 08 tháng 01 năm 2016, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai công tác tư pháp năm 2016, định hướng nhiệm kỳ 2016-2020. Tại Hội nghị, Bộ Tư pháp đã có những chủ trương, chỉ đạo cụ thể đối với việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 107/2015/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội về thực hiện chế định Thừa phát lại. ...
Tiếp tục thực hiện chế định Thừa phát lại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Nhằm nâng cao nhận thức trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân Thành phố về thực hiện chế định Thừa phát lại theo Nghị quyết số 107/2015/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội, ngày 28 tháng 12 năm 2015, Sở Tư pháp đã có Công văn số 7043/STP-BTTP về tiếp tục thực hiện chế định Thừa phát lại ...
  Nghị quyết số 107/2015/QH13 của Quốc hội về thực hiện chế định Thừa phát lại – một nội dung quan trọng trong Chiến lược cải cách tư pháp  (24/12)
  Quốc hội cho thực hiện chế định Thừa phát lại trong phạm vi cả Nước kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016  (26/11)
  Quốc hội nghe Báo cáo tổng kết việc triển khai tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại và Tờ trình của Chính phủ về dự thảo Nghị quyết về thực hiện chế định Thừa phát lại  (13/11)
  Thông tin về việc chính thức thực hiện chế định Thừa phát lại  (18/09)
  Thành công bước đầu trong việc thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại  (26/08)
  Báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả thí điểm chế định Thừa phát lại tại Thành phố Hồ Chí Minh  (10/08)
  Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị tổng kết, đánh giá kết quả thí điểm chế định Thừa phát lại  (06/08)
  Thông báo việc tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại tại Thành phố Hồ Chí Minh  (29/07)
  Tọa đàm “Hoạt động lập vi bằng của Thừa phát lại: Lý luận và thực tiễn”  (28/07)
  Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức góp ý dự thảo báo cáo tổng kết việc thực hiện thí điểm chế định thừa phát lại tại thành phố Hồ Chí Minh  (16/07)
  NGHỊ QUYẾT SỐ 107/2015/QH13 NGÀY 26 THÁNG 11 NĂM 2015 CỦA QUỐC HỘI VỀ THỰC HIỆN CHẾ ĐỊNH THỪA PHÁT LẠI  (11/05)
  Nghị quyết số 24/2008/QH12 của Quốc hội về việc thi hành Luật Thi hành án dân sự  (28/03)
  Nghị quyết số 36/2012/QH13 của Quốc hội về việc tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại  (28/03)
  Nghị định số 61/2009/NĐ-CP ngày 24/7/2009 của Chính phủ về tố chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh  (28/03)
  Nghị định số 135/2013/NĐ-CP ngày 18/10/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung tên gọi và một số điều của Nghị định số 61/2009/NĐ-CP ngày 24/7/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh  (28/03)
  Văn bản hợp nhất Nghị định số 61/2009/NĐ-CP và Nghị định số 135/2013/NĐ-CP: Nghị định về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương  (28/03)
  Thông tư liên tịch số 03/2014/TTLT-BTP-NHNN ngày 17/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn việc xác minh điều kiện thi hành án của Thừa phát lại tại các tổ chức tín dụng  (28/03)
  Thông tư liên tịch số 09/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BTC ngày 28/02/2014 hướng dẫn thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại theo Nghị quyết số 36/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội  (28/03)
  Chỉ thị số 22/2011/CT-UBND ngày 11/6/2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường công tác tuyên truyền, phối hợp và hỗ trợ cho hoạt động của Thừa phát lại  (28/03)
  Thông tư số 03/2009/TT-BTP ngày 30/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 61/2009/NĐ-CP (hết hiệu lực kể từ 20/4/2014)  (28/03)
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Hợp đồng thế chấp
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Hơp đồng tặng cho nhà ở
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Nhận cha mẹ con có yếu tố nước ngoài
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Khai tử có yếu tố nước ngoài
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Khai sinh có yếu tố nước ngoài
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Khai nhận Di Sản Thừa Kế (Trường hợp 2)
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Khai nhận Di Sản Thừa Kế (Trường hợp 1)
 • Nhập Quốc tịch Việt Nam cho người không có quốc tịch (P3)
 • Lễ Kỷ Niệm 66 năm thành lập Ngành Tư pháp
 • Lập Di Chúc
 • Nhập Quốc tịch Việt Nam cho người không có quốc tịch (P2)
 • Nhập Quốc tịch Việt Nam cho người không có quốc tịch (P1)
 • Chuyện không của riêng ai - Vì sao phải nộp (P4)
 • Chuyện không của riêng ai – Vì sao phải nộp (P3)
 • Chuyện không của riêng ai – Vì sao phải nộp (P2)
 • Chuyện không của riêng ai – Vì sao phải nộp (P1)
 • - Tiểu phẩm hòa giải cơ sở: Con trâu phá ruộng ngô
 • - Trả lời các vấn đề về Luật Quốc Tịch

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
5
6
5
0
3
3
6
Tìm kiếm