Hướng dẫn nghiệp vụ Hướng dẫn nghiệp vụ

« Quay lại

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến doanh nghiệp khởi nghiệp kèm theo công văn số 1154/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL của Bộ Tư pháp ngày 10 tháng 4 năm 2017

Đính kèm: Danh mục văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến doanh nghiệp khởi nghiệp.

danh mục

Cấu hình

SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Website: www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

Liên hệ

Điện thoại: (+028) 3829 7052
Fax: (+848) 3824 3155
Email: stp@tphcm.gov.vn

Thời gian làm việc: 

Thứ Hai đến thứ Sáu: Sáng: từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30, Chiều: từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00.

Thứ Bảy: Sáng: từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30.