Hướng dẫn nghiệp vụ Hướng dẫn nghiệp vụ

« Quay lại

Quyết Định số 466/QĐ-STP về việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015 tại Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 30/12/2014, Giám đốc Sở đã ban hành Quyết Định số 466/QĐ-STP về ban hành Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính, kiểm soát thù tục hành chính năm 2015 tại Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh.

+ Quyết định số 446/QĐ-STP.

danh mục

Cấu hình

SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Website: www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

Liên hệ

Điện thoại: (+028) 3829 7052
Fax: (+848) 3824 3155
Email: stp@tphcm.gov.vn

Thời gian làm việc: 

Thứ Hai đến thứ Sáu: Sáng: từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30, Chiều: từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00.

Thứ Bảy: Sáng: từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30.