Hướng dẫn nghiệp vụ Hướng dẫn nghiệp vụ

« Quay lại

Thông tin đấu giá, đấu thầu tài sản Nhà nước về tài sản Nhà nước

Ngày 30 tháng 6 năm 2014, Sở Tài chính có Công văn số 5813/STC-CS đề nghị các Sở, ban, ngành Thành phố, Ủy ban nhân dân các quận huyện và Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thực hiện nội dung hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 7855/BTC-QLCS ngày 13 tháng 6 năm 2014 về đưa thông tin đấu giá, đấu thầu tài sản nhà nước lên Trang thông tin về tài sản nhà nước.

Theo đó, Bộ Tài chính đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị, Ban quản lý dự án thuộc pháp vi quản lý khi có nhu cầu thuê trụ sở làm việc, bán đấu giá tài sản nhà nước là trụ sở, quyền sử dụng đất, xe ô tô các loại và tài sản có nguyên giá từ 500 triệu đồng trở lên/1 đơn vị tài sản thì gửi thông tin liên quan hoặc yêu cầu tổ chức bán đấu giá tài sản chuyên nghiệp được thuê bán đấu giá tài sản nhà nước gửi thông tin liên quan về Bộ Tài chính (Cục quản lý công sản) để đăng tin lên Trang thông tin điện tử về tài sản nhà nước tại địa chỉ http://taisancong.vn.

(Phòng Bổ trợ tư pháp)

Đính kèm:

   + Công văn số 5813/STC-CS của Sở Tài chính Thành phố.

   + Công văn số 7855/BTC-QLCS của Bộ Tài chính.

danh mục

Cấu hình

SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Website: www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

Liên hệ

Điện thoại: (+028) 3829 7052
Fax: (+848) 3824 3155
Email: stp@tphcm.gov.vn

Thời gian làm việc: 

Thứ Hai đến thứ Sáu: Sáng: từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30, Chiều: từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00.

Thứ Bảy: Sáng: từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30.