Hướng dẫn nghiệp vụ Hướng dẫn nghiệp vụ

« Quay lại

Công văn số 1475/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 03/5/2018 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Hệ dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2018 (Đính kèm phụ lục Danh mục văn bản quy phạm pháp luật có nội dung liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên môi trường, y tế, lao động, thương binh và xã hội).

Đính kèm: 

danh mục

Cấu hình

SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Website: www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

Liên hệ

Điện thoại: (+028) 3829 7052
Fax: (+848) 3824 3155
Email: stp@tphcm.gov.vn

Thời gian làm việc: 

Thứ Hai đến thứ Sáu: Sáng: từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30, Chiều: từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00.

Thứ Bảy: Sáng: từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30.