CHÀO MỪNG QUÝ KHÁCH ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 

Chế định Thừa phát lại bước đầu thí điểm thành công tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhờ đó cung cấp tốt các dịch vụ công trong lĩnh vực pháp luật, tư pháp, tạo môi trường pháp lý thuận lợi để xã hội chủ động, tích cực cùng với Nhà nước hỗ trợ người dân tiếp cận tư pháp bình đẳng, an toàn. Để tạo nguồn bổ nhiệm Thừa phát lại, nâng cao chất lượng ...

Thực hiện Công văn số 3120/BTP-PBGDPL ngày 15/7/2014 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật (Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở), với sự quan tâm chỉ đạo, kịp thời của Bộ Tư pháp, để công tác triển khai ...

Thực hiện Quyết định số 1111/QĐ-UBND ngày 05/3/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn năm 2012 – 2015 và Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2014 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (ban hành kèm theo Quyết định số ...

Thực hiện Kế hoạch phối hợp giữa các đoàn thể Sở Tư pháp tổ chức hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2014, sáng ngày 09/8/2014, đoàn công tác của Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Hà Phước Tài - Đảng ủy viên, Phó Giám đốc, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Sở Tư pháp dẫn đầu đã phối hợp cùng Công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản ...

Trên cơ sở văn bản chấp thuận của Thanh tra Thành phố, ngày 24/7/2014 Sở Tư pháp ban hành Quyết định số 243/QĐ-STP-TC bổ nhiệm ông Phan Thanh Tùng, Phó Chánh Thanh tra Sở Tư pháp giữ chức vụ Chánh Thanh tra Sở Tư pháp từ ngày 01/8/2014. (Phòng Tổ chức – Sở Tư pháp TPHCM)

Thực hiện công tác luân chuyển cán bộ theo Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/02/2003 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo, theo đề nghị của Sở Tư pháp, ngày 16/7/2014, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 204/QĐ-UBND-TC điều động ...

Thực hiện Quyết định số 5248/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước” giai đoạn 2013 – 2016 trên địa bàn thành phố Hồ Chí ...

Tin nổi bật Tin mới nhất

 

Thông báo về việc tìm gia đình thay thế cho trẻ em
Các Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh có tiếp nhận các trường hợp trẻ bỏ rơi, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn sau: HỌ VÀ TÊN NGÀY THÁNG NĂM SINH GIỚI TÍNH NƠI SINH ĐỐI TƯỢNG TÌNH TRẠNG SỨC KHỎE ...
  Thông báo việc thôi quốc tịch Việt Nam  (25/06)

 

 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Hợp đồng thế chấp
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Hơp đồng tặng cho nhà ở
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Nhận cha mẹ con có yếu tố nước ngoài
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Khai tử có yếu tố nước ngoài
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Khai sinh có yếu tố nước ngoài
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Khai nhận Di Sản Thừa Kế (Trường hợp 2)
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Khai nhận Di Sản Thừa Kế (Trường hợp 1)
 • Nhập Quốc tịch Việt Nam cho người không có quốc tịch (P3)
 • Lễ Kỷ Niệm 66 năm thành lập Ngành Tư pháp
 • Lập Di Chúc
 • Nhập Quốc tịch Việt Nam cho người không có quốc tịch (P2)
 • Nhập Quốc tịch Việt Nam cho người không có quốc tịch (P1)
 • Chuyện không của riêng ai - Vì sao phải nộp (P4)
 • Chuyện không của riêng ai – Vì sao phải nộp (P3)
 • Chuyện không của riêng ai – Vì sao phải nộp (P2)
 • Chuyện không của riêng ai – Vì sao phải nộp (P1)
 • - Tiểu phẩm hòa giải cơ sở: Con trâu phá ruộng ngô
 • - Trả lời các vấn đề về Luật Quốc Tịch

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

8
2
6
5
4
2
8
Tìm kiếm