CHÀO MỪNG QUÝ KHÁCH ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 


Tên Bên mời thầu: Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh -Tên gói thẩu:"Mua sắm máy vi tính, lưu điện, máy photocopy, máy in và máy hủy giấy" -Tên dự án: Mua sắm trang thiết bị phục vụ cho việc nhập dữ liệu lý lịch tư pháp -Nguổn vốn: Ngân sách cấp ngoài khoán -Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước -Thời gian phát hành ...

Thực hiện Nghị định số 29/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng về việc bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng hàng năm cho công chứng viên, và nhằm giúp Công chứng viên, thư ký nghiệp vụ giúp việc cho Công chứng viên và công chức thực hiện công tác chứng thực tại ...

Ngày 12 tháng 5 năm 2015, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 2160/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Giám khảo Cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. - Quyết định số 2160/QĐ-UBND

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố về hướng dẫn triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở, Sở Tư pháp đã dự thảo Quyết định ban ...

Căn cứ Quyết định số 120/QĐ-STP ngày 19/3/2015 của Giám đốc Sở Tư pháp về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Cải cách hành chính Sở Tư pháp, ngày 06/5/2015, Trưởng Ban chỉ đạo Cải cách hành chính – Giám đốc Sở Tư pháp đã ban hành Thông báo số 02/TB-BCĐ CCHC về việc phân công công tác đối với các thành viên Ban chỉ đạo, Tổ chuyên viên giúp việc Ban ...

Căn cứ Kế hoạch số 114-KH/TU ngày 13/9/2014 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 89-KH/ĐUK ngày 08/10/2014 của Đảng ủy Khối Dân – Chính –Đảng Thành phố, ngày 23 tháng 10 năm 2014, Đảng ủy Sở Tư pháp đã chủ động ban hành Kế hoạch số 220-KH/ĐU về tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2017, ...

KẾ HOẠCH Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1050/QĐ-UBND ngày 31/01/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Ngày 22/4/2015, Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 2016/KH-STP-KSTT Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1050/QĐ-UBND ngày 31/01/2015 của Chủ tịch UBND Thành phố về ban hành Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục ...

 

Thông báo về việc tìm gia đình thay thế cho trẻ em
Các Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh có tiếp nhận các trường hợp trẻ bỏ rơi, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn sau: HỌ VÀ TÊN NGÀY THÁNG NĂM SINH GIỚI TÍNH NƠI SINH ĐỐI TƯỢNG TÌNH TRẠNG SỨC KHỎE ...
  Thông báo việc thôi quốc tịch Việt Nam  (25/06)

 

 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Hợp đồng thế chấp
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Hơp đồng tặng cho nhà ở
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Nhận cha mẹ con có yếu tố nước ngoài
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Khai tử có yếu tố nước ngoài
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Khai sinh có yếu tố nước ngoài
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Khai nhận Di Sản Thừa Kế (Trường hợp 2)
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Khai nhận Di Sản Thừa Kế (Trường hợp 1)
 • Nhập Quốc tịch Việt Nam cho người không có quốc tịch (P3)
 • Lễ Kỷ Niệm 66 năm thành lập Ngành Tư pháp
 • Lập Di Chúc
 • Nhập Quốc tịch Việt Nam cho người không có quốc tịch (P2)
 • Nhập Quốc tịch Việt Nam cho người không có quốc tịch (P1)
 • Chuyện không của riêng ai - Vì sao phải nộp (P4)
 • Chuyện không của riêng ai – Vì sao phải nộp (P3)
 • Chuyện không của riêng ai – Vì sao phải nộp (P2)
 • Chuyện không của riêng ai – Vì sao phải nộp (P1)
 • - Tiểu phẩm hòa giải cơ sở: Con trâu phá ruộng ngô
 • - Trả lời các vấn đề về Luật Quốc Tịch

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
1
4
4
4
5
8
8
Tìm kiếm